search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

kendal

Trang wiki về hero Kendal trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Trong chuyến công tác ban đầu của Catherine Gryphonheart với Lữ đoàn Talon, Morgan Kendal từng là trung úy dưới quyền chỉ huy của Đại úy Catherine Gryphonheart. Gelu được Morgan Kendal tìm thấy khi còn bé khi đang là trung úy của Catherine Gryphonheart trong chuyến công tác đầu tiên của cô với Lữ đoàn Talon.
 

Kendal

 

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Triệu hồi một vòng tròn ma thuật năng lượng khổng lồ, tăng tốc độ tấn công thêm 30%  và 50% kháng phép của tất cả các đơn vị trong vòng tròn ma thuật. Kéo dài 8 giây. Hiệu ứng của quân đoàn 16 và 9 được nhân đôi.

Kỹ năng 2: Gây sát thương phép đất cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và thêm hiệu ứng [Choáng] trong 3 giây.

Kỹ năng 3: [Mirth] Gây hiệu ứng tăng tinh thần morale (tốc độ tấn công lên tới 50%) cho tất cả lính ngoại trừ lính thành Necropolis trong phạm vi lớn, kéo dài trong vòng 15 giây.

Kỹ năng 4: Giảm sát thương quân đoàn 20% của quân địch và tăng khả năng né 20% trên khu vực lớn trong vòng 15 giây

Tương thích

Pikeman

Angel

Chuyên môn

Phép "Mirth" tăng tốc độ tấn công của lính 9 người (9-man unit) lên 50%.

Tất cả đòn tấn công của lính Attack có 4% cơ hội gây ra hiệu ứng "choáng" lên mục tiêu trong 2 giây.

Tăng 10% sát thương cho tất cả các quân đoàn Attack.

Khi quân đoàn Attack tấn công một đơn vị mục tiêu bị choáng, chắc chẵn sẽ có một sát thương chí mạng.


2 bình chọn


295 quan tâm 4 trả lời
Thấy game phát tướng Kendal này miễn phí (1 kim cương) trong event nên không rõ liệu tướng này có dùng được việc gì không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 1/6/’20 u/Mr_Croc
0 bình chọn


310 quan tâm 1 trả lời
Lính ngựa Cavalier nên chọn nâng cấp Awakening theo hướng nào nếu chơi trong đội hình của Roland hay Kendal?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 9/4/’20 u/gyungho
0 bình chọn


216 quan tâm 1 trả lời
Đội hình lý tưởng cho Kendal có lẽ sẽ bao gồm Angel, những unit nào nên thêm vào? Có nên chuyên thành Castle hay chơi thêm các unit thành khác?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/andyvu
Game, game nữa, game mãi.