search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

korbac

Trang wiki về hero Korbac trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Korbac được người dân Erathia biết đến như là 'anh hùng cứu học giả, Xanthor'. Tuy nhiên, điều này có thể đúng, Korbac đã chứng tỏ bản lĩnh của mình trong hơn một lần phục vụ Tatalia.
 

Korbac

 

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Xây dựng tổ chuồn chuồn trong khu vực mục tiêu, triệu tập quân đoàn chuồn chuồn cấp 1, chuồn chuồn có 250 đòn tấn công và 2800 sinh mạng trong 20 giây

Kỹ năng 2: Gây sát thương phép đất cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và thêm hiệu ứng [Choáng] trong 3 giây.

Kỹ năng 3: Miễn dịch các đơn vị đồng minh trong một loạt các phép thuật nước. Hiệu ứng miễn dịch kéo dài 8 giây. Khi bị tấn công bởi đơn vị hàng trước của kẻ thù, nó sẽ gây ra hiệu ứng "Chậm lại", kéo dài trong 3 giây.

Kỹ năng 4: Gây hiệu ứng tăng tinh thần (tốc độ tấn công lên tới 50%) cho tất cả các đơn vị lính không phải Necropoliss trong phạm vi lớn, trong 15 giây

Tương thích

Serpent Fly

Chuyên môn

Sát thương ruồi chuồn chuồn tăng 40%

Serpent Fly được triệu tập có thêm 20% tấn công và 500 giá trị tấn công chí mạng

Mỗi đòn tấn công chí mạng của chuồn chuồn sẽ xóa hiệu ứng buff của đơn vị mục tiêu (không bao gồm hiệu ứng bất khả chiến bại và hào quang)

Chuồn chuồn miễn nhiễm với các tác động của "chảy máu", "đốt cháy", "đóng băng", "giảm tốc" và "im lặng"


Game, game nữa, game mãi.