search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

manticore

Trang wiki về unit Manticore trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Sinh vật kỳ lạ với đuôi bọ cạp thân sư tử. Con mồi bị bắt bởi đuôi của nó không thể nhìn thấy mặt trời còn sống. Manticore thuộc loại Charger trong thành Dungeon

Manticore

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Cứ sau 20 giây, Manticore tấn công quân đoàn mục tiêu, gây ra sát thương 1212+ cho mục tiêu và quân đoàn địch xung quanh trong một phạm vi nhất định, và giảm 30% phòng thủ trong 10 giây.

Kỹ năng 2: Đòn tấn công thường có 25% cơ hội giảm sức thủ 0,6% của quân đoàn cận chiến. Khi đánh quân địc thuộc Ranged/Caster, đòn tấn công cơ bản có xác suất 25% để tăng 10 giá trị tấn công chí mạng của quân đồng minh trong 6 giây, hiệu ứng xếp tối đa 8 lớp.

Kỹ năng 3: Mỗi khi tướng địch phát ra một câu thần chú, Manticore sẽ tăng sức tấn công 30% và tốc độ tấn công  5% cho tất cả các quân đoàn cận chiến trong 10 giây.

Kỹ năng 4: Sau khi quân đoàn mục tiêu chết, giảm 30% phòng thủ của tất cả các đơn vị quân địch và thêm hiệu ứng "im lặng" trong 3,3 giây. Toàn bộ trận chiến chỉ có thể được kích hoạt một lần.

Roster

Charger và Dungeon

Tương thích

Sir Mullich

Mutare


0 bình chọn


250 quan tâm 3 trả lời
Muốn chơi các quân lính như Minotaur, Medusa, Scorpicore thì phải làm sao?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 25/2/’20 u/gunner007
0 bình chọn


297 quan tâm 2 trả lời
Game, game nữa, game mãi.