search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

mephala

Trang wiki về hero Mephala trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Được đào tạo trong hàng ngũ của Quân đội Erathian, Mephala là một thiên tài khi sử dụng địa hình để tạo lợi thế cho mình trong trận chiến. Cô đã từ bỏ chức vụ của mình vài năm trước, thích sự thanh thản yên tĩnh của AvLee thay vì sự nhộn nhịp của thành phố Erathia.

Mephala

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Triệu hồi một lá chắn bảo vệ khổng lồ để bảo vệ quân đoàn của mình khỏi thiệt hại trong 5 giây

Kỹ năng 2: Gây 951 sát thương không khí cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và giảm 30% mục tiêu trong 8 giây.

Kỹ năng 3: Bảo vệ các đơn vị đồng minh trong một phạm vi nhất định, hấp thụ 900 sát thương trong 15 giây

Kỹ năng 4: Tăng 25% sát thương cho trung đoàn của bạn và miễn nhiễm với sát thương phép trong đất trong 8 giây.

Tương thích

Dendroid Guard

Ogre

và các Unit thuộc nhóm Defense.

Chuyên môn

Tăng khả năng hấp thụ của Shield of the Legion thêm 20%.

Các đơn vị có Khiên có khả năng tránh sát thương tăng 20%.

Tăng 20% sức khỏe cho tất cả các quân đoàn phòng thủ.

Chi phí mana "Guardian Stone Skin" giảm 50%, thời gian hồi chiêu giảm 5 giây và xua tan mọi nhược điểm


Game, game nữa, game mãi.