search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

minotaur

Trang wiki về unit Minotaur trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Một sinh vật mạnh mẽ ẩn trong một mê cung tối, chiếc rìu khổng lồ của nó sẽ cắt tất cả kẻ thù đã mất thành từng mảnh. Minotaur thuộc loại Defense trong thành Dungeon

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Quân đoàn Minotaur gây sát thương 504 cho 3 quân địch ngẫu nhiên trong phạm vi rộng và giảm 5% tốc độ tấn công trong 6 giây.

Kỹ năng 2: Minotaur tăng thêm 400 đòn tấn công. Các đòn tấn công thông thường gây ra hiệu ứng "chảy máu" vào mục tiêu trong 6 giây.

Kỹ năng 3: Sát thương phép và sát thương quân đoàn của Minotaur tăng thêm 5%. Hiệu ứng của tướng địch tăng gấp đôi sau mỗi lần phóng, kéo dài 10 giây.

Kỹ năng 4: Minotaur tăng 10% phòng thủ trước quân đoàn 1 người và 4 người. Tăng sát thương chí mạng lên 200 đối với quân đoàn 9 người và 16 người.

Roster

Defense và Dungeon

Tương thích

Mephala

Mutare


0 bình chọn


249 quan tâm 3 trả lời
Muốn chơi các quân lính như Minotaur, Medusa, Scorpicore thì phải làm sao?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 25/2/’20 u/gunner007
0 bình chọn


919 quan tâm 3 trả lời
Game, game nữa, game mãi.