search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

monere

Trang wiki về hero Monere trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Là một sinh vật có năng lượng thuần túy, Monere được hưởng các quyền tự do trong trạng thái tự nhiên của mình. Tuy nhiên, sự tò mò của anh ta đối với những sinh vật có hình dạng xác chết đã đưa anh ta đến Conflux.
 

Monere

 

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Mở ra một khu vực bí ẩn trong khu vực mục tiêu, gây ra 1035 sát thương phép thuật đất cho các đơn vị kẻ thù trong phạm vi rộng và tiếp tục gây ra hiệu ứng "im lặng" cho các đơn vị quân địch trong phạm vi trong 8 giây

Kỹ năng 2: Gây 951 sát thương phép nước cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và đóng băng mục tiêu trong 8 giây.

Kỹ năng 3: Triệu hồi một tia sét gây sát thương phép gió 1713 cho đội hình kẻ thù trong một phạm vi nhất định.

Kỹ năng 4: Triệu hồi một quả cầu lửa liên tục trong khu vực mục tiêu, gây ra 6 vòng sát thương phép lửa cộng dồn 1920 cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và thêm hiệu ứng "đốt cháy" trong 8 giây

Tương thích

Psychic Elemental

Chuyên môn

Psychic Elemental được biến thành Magic Elemental. Sát thương kỹ năng [Sát thương năng lượng] tăng 20%

Tăng 20% hồi máu của Magic Elemental

Mỗi khi một quân đoàn Caster hoặc Attack xuất hiện, sát thương của quân đoàn Magic Elemental tăng thêm 3%

Magic Elemental miễn nhiễm với mọi sát thương khi nó nằm trong phạm vi của [Cõi bí ẩn]

 


0 bình chọn


246 quan tâm 1 trả lời
Tướng Monere thích hợp chơi với lính nào và nâng cấp theo hướng nào thì phù hợp?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 21/3/’20 u/kazu
Game, game nữa, game mãi.