search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

mummy

Trang wiki về unit Mummy trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Mummy là lính đặc biệt của thành Necropolis, có khả năng gây bệnh tật [Disease] và hút máu.

Mummy

Roster

Defense và Necropolis

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Tăng sức đánh 200% trong 20 giây, gây ra tình trạng bệnh tật [Disease] trong 12 giây.

Kỹ năng 2: Mỗi khi Mummy niệm phép Curse of Rot thì hồi 5% máu. Giám sát thương cận chiến 10% trong 10 giây.

Kỹ năng 3: Mummy miễn nhiễm [Disease], giảm khả năng hồi máu của quân địch 15%.

Kỹ năng 4: Sức thủ của Mummy tăng 15%. Nếu quân địch tấn công Mummy trong tình trạng [Disease] thì hiệu quả gấp đôi.

Tương thích

Sandro:

  • Hiệu ứng giảm Morale sẽ làm giảm sát thương của phép của địch 50%, khả năng làm giảm tốc độ tấn công từ 33% lên 50%
  • [Thunderbolt] giảm mana xuống 10, tăng gấp đôi sát thương, và tăng khả năng gây choáng cho quân mất morale.
  • Tất cả quân thành Necropolis miễn nhiễm khả năng bị làm mất morale. Và tăng khả năng né sát thương 10%. Tăng gấp đôi khi đấu với quân đội bị mất morale.
  • Cho mỗi quân Necropolis trong trận đấu, khả năng hồi mana tăng thêm 0.8. Khi một quân đội bên địch chết thì cữ mỗi quân Necropolis còn tồn tại thì hồi 7 mana.

Sandro (dạng người)

  • Sandro's [Soul Reveal] triệu hồi quân Lich để đánh trận, và thời gian tăng gấp đôi. [Summon Earth Elemental] thay bằng triệu hồi Zombie.
  • Mỗi khi quân triệu hồi chết, hồi 1 mana, và giảm hồi chiêu tất cả các phép 0.25 giây.
    Khi quân đội không phải quân triệu hồi chết, quân Lich sẽ niệm 1 phép [Immolate].
  • Mỗi khi niệm phép đất (Earth), quân Necropolis hồi 8%, giảm sát thương 20% trong 8 giây.

2 bình chọn


157 quan tâm 1 trả lời
Zombie, Mummy và một số lính thành Fortress sắp ra có thể đánh ra trạng thái Disease. Tác dụng của nó như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 30/6/’20 u/fumaninja
0 bình chọn


171 quan tâm 1 trả lời
Game, game nữa, game mãi.