search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

paladin

Trang wiki về unit Paladin trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Paladin là lính thủ vững chắc nhất của thành Castle và có khả năng làm tăng morale của đồng đội.

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Cứ mỗi 25 giây Paladin  triệu hồi 2 Templar trợ chiến tham chiến. Paladin có sức tấn công là 430 và 1000 HP, kéo dài đến cuối trận. Cứ mỗi trợ chiến, sức thủ của Paladin tăng lên 15%, sức tấn công cả đội tăng lên 10% trong vòng 20 giây và trong 3 lượt triều hồi.

Kỹ năng 2: Templar tăng sức tấn công lên 10% và morale (hưng phấn) tăng gấp đôi.

Kỹ năng 3: Paladin miễn nhiễm [Low Morale]. Khi bước vào trận đấu sẽ có [High Morale] và tăng 500 bạo kích cho bản thân và quân đội xung quanh trong 12 giây.

Kỹ năng 4: Paladin miễn nhiễm tình trạng [Disease], và tăng sức tân công toàn quân lên 10% khi ra trận.

Roster

Defense và Castle

Tương thích

Roland:

  • Tăng tốc độ tấn công quân trong tình trạng Morale từ 50% lên 100%
  • Tăng tốc độ tấn công lính thành Castle 10%
  • Castle trong tình trang High Morale giảm 33% sát thương phép nhận được
  • Lính Castle hồi 10% máu khi một nhóm quân chết.

Mephala:

  • Tăng khả năng "hấp thụ" sát thương (tức giảm sát thương) lên 20%.
  • Lính có khiên sẽ né 20% sát thương
  • Tất cả lính thủ (defense) sẽ tăng 20% máu.
  • Phép "Guardian's Stone Skin" sẽ giảm 50% mana, hồi chiêu giảm 5 giây, và loại bỏ (dispel) mọi trạng thái bất lợi.

Game, game nữa, game mãi.