menu search
sports_esports

Paladin (Era of Chaos)

Trang wiki về unit Paladin trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Paladin là lính thủ vững chắc nhất của thành Castle và có khả năng làm tăng morale của đồng đội.

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Cứ mỗi 25 giây Paladin  triệu hồi 2 Templar trợ chiến tham chiến. Paladin có sức tấn công là 430 và 1000 HP, kéo dài đến cuối trận. Cứ mỗi trợ chiến, sức thủ của Paladin tăng lên 15%, sức tấn công cả đội tăng lên 10% trong vòng 20 giây và trong 3 lượt triều hồi.

Kỹ năng 2: Templar tăng sức tấn công lên 10% và morale (hưng phấn) tăng gấp đôi.

Kỹ năng 3: Paladin miễn nhiễm [Low Morale]. Khi bước vào trận đấu sẽ có [High Morale] và tăng 500 bạo kích cho bản thân và quân đội xung quanh trong 12 giây.

Kỹ năng 4: Paladin miễn nhiễm tình trạng [Disease], và tăng sức tân công toàn quân lên 10% khi ra trận.

Roster

Defense và Castle

Tương thích

Roland:

  • Tăng tốc độ tấn công quân trong tình trạng Morale từ 50% lên 100%
  • Tăng tốc độ tấn công lính thành Castle 10%
  • Castle trong tình trang High Morale giảm 33% sát thương phép nhận được
  • Lính Castle hồi 10% máu khi một nhóm quân chết.

Mephala:

  • Tăng khả năng "hấp thụ" sát thương (tức giảm sát thương) lên 20%.
  • Lính có khiên sẽ né 20% sát thương
  • Tất cả lính thủ (defense) sẽ tăng 20% máu.
  • Phép "Guardian's Stone Skin" sẽ giảm 50% mana, hồi chiêu giảm 5 giây, và loại bỏ (dispel) mọi trạng thái bất lợi.

Game Info

Game "Might & Magic: Era of Chaos" (trước đây gọi là Might & Magic Heroes: Era of Chaos) là một game chiến thuật trên nền tảng mobile (Android và iOS). Game được thiết kế bởi Ubisoft dựa trên hệ thống hero và unit của bản game gốc là Heroes of Might & Magic 3 với kết hợp với các yếu tố gacha thường thấy trong các game gacha Nhật Bản và châu Á.

Xem thêm trang wiki

...