search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

psychic elemental

Trang wiki về unit Psychic Elemental trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Ý thức và suy nghĩ được phản ánh trong cơ thể năng lượng của thế giới vật chất, có thể phát động các cuộc tấn công tâm linh vào kẻ thù. Những người có ý chí yếu sẽ gây ra rối loạn tâm thần và điên loạn.
 

Psychic Elemental

Roster

Attack và Conflux

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Cứ sau 6 giây Psychic Elemental đòn tấn công tiếp theo sẽ gây ra 60% sát thương tự tấn công cho 3 đơn vị mục tiêu của quân đoàn mục tiêu và yếu tố tâm linh miễn nhiễm với sự im lặng

Kỹ năng 2: Sát thương của Psychic Elemental tăng thêm 5%. [Vụ nổ năng lượng] của Nguyên tố tinh linh có 20% cơ hội gây ra hiệu ứng làm choáng đối với đơn vị mục tiêu trong 2 giây. [đóng băng] Không thể tấn công, di chuyển và giải phóng các kỹ năng.

Kỹ năng 3: Quân đoàn Psychic Elemental tăng 5% sát thương. [Vụ nổ năng lượng] của Psychic Elemental có 20% cơ hội gây ra hiệu ứng đốt cháy trên đơn vị mục tiêu trong 6 giây.

Kỹ năng 4: Tất cả sát thương phép do hero niệm tác động lên các Psychic Elemental bị giảm đi n%. Khi mỗi yếu tố tinh linh chết đi, 20 mana của anh hùng của đối thủ sẽ bị trừ.

Tương thích

Monere


Game, game nữa, game mãi.