search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

rust dragon

Trang wiki về Rust Dragon trong game Might & Magic: Era of Chaos

Sức tấn công của rồng Rust Dragon rất mạnh. Mỗi đòn tấn công của nó đều chứa nọc độc và làm các loại lính đứng trên mặt đất nhiễm độc. Người ta đồn rằng màn sương độc mà nó phun ra có thể lan rộng cả chiến trường nếu không có lính nào ngăn cản nó. Rồng Rust Dragon sản sinh ra acid trong các đòn tấn công. Lượng acid tích tụ sẽ ăn mòn mặt đất và tạo nên những đầm lầy toàn chất độc, gây ra sát thương khổng lồ với những quân địch bước vào đó.

Kỹ năng

Clawed Strike

Rồng Rust Dragon xé nát bầu trời và gây sát thương cho lính dưới mặt đất và phun độc.

Poisoned Breath

Khi không có lính cận chiến ở gần, Rust Dragon sẽ phun acid vào mặt đất. Nước nhiễm chất độc sẽ gây hại cho lính đứng trên mặt đất.

Fatal Breath

Acid bốc hơi thành khí độc gây sát thương cho toàn thể lính.

Strengthened Poison

Sức tấn công của rồng Rust Dragon tăng mạnh. Mỗi cú đánh làm quân lính đứng trên mặt đất nhiễm độc.


0 bình chọn


263 quan tâm 1 trả lời
Trong màn đánh rồng Rust Dragon, cũng như một vài màn khác cần lính biết bay. Vậy những con lính nào được xem là biết bay. Những con có cánh mà mình thấy nó bay thì chắc chắn rồi. Nhưng những con như Vampire, hay con Imp có phải là lính bay hay không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 27/4/’20 u/olava
Game, game nữa, game mãi.