search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

ryland

Trang wiki về hero Ryland trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Ryland là người đầu tiên (và cho đến nay, là người duy nhất) được Circle of Elder Dendroids chấp nhận hoàn toàn với tư cách là một Kiểm lâm viên của AvLee. Một số người nói đùa rằng anh ta đã từng là một Elf, nhưng anh ta đã bị giết và vô tình tái sinh thành cơ thể người.

Ryland

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Chữa lành các đơn vị đồng minh trong phạm vi rộng trong thời gian ngắn, tích lũy 3330 máu trong 6 lần, nhân đôi hiệu quả hồi máu của đơn vị với hiệu ứng "khiên".

Kỹ năng 2: Gây 951 sát thương phép đất cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và giảm 30% mục tiêu trong 8 giây.

Kỹ năng 3: Bảo vệ các đơn vị đồng minh trong một phạm vi nhất định, hấp thụ 900 sát thương trong 15 giây

Kỹ năng 4: Triệu hồi 9 yêu quái cây cấp 1 trong phạm vi mục tiêu. Trượng có 220 đòn tấn công và 3200 sinh mạng.

Tương thích

Dendroid Guard

Chuyên môn

Dendroid Guard trở thành Người bảo vệ rừng và khả năng "Crush" cung cấp thêm một lá chắn cho tất cả các đội phòng thủ.

Sức khỏe của Dendroid Guard (Người giữ rừng) tăng 30%.

"Crush'' của Người bảo vệ rừng nhân đôi hiệu ứng khiên.

Gia tăng khả năng hồi máu cho Người bảo vệ rừng và yêu quái cây được triệu tập.

 


Game, game nữa, game mãi.