search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

sephinroth

Trang wiki về hero Sephinroth trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Sephinroth nhận mình là đứa con ngoài giá thú của vua Gryphonheart. Nhưng vua từ chối thừa nhận làm cô thêm căm thù đối với ngai vàng Erathia, ngai vàng mà một ngày mà cô hy vọng sẽ tự chiếm lấy cho chính mình. Sau khi gia nhập hàng ngũ Warlock (thành Dungeon), cô là người phụ nữ duy nhất được biết đến với danh hiệu đó.
 

Sephinroth

 

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: [Crystallized Earth] Gây ra 2228 sát thương phép yếu tố đất cho các quân địch chưa bị "Hóa đá" của đối phương trong phạm vi rộng và gây hiệu ứng "Hóa đá" cho những quân địch này trong 4 giây. Tăng gấp đôi sát thương khi đánh địch bị hóa đá.

Kỹ năng 2: Gây 951 sát thương phép đất cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và gây ra hiệu ứng "làm choáng" trong 3 giây.

Kỹ năng 3: Triệu hồi một thiên thạch trong khu vực mục tiêu trong 6 vòng tích lũy 3192 sát thương phép thuật đất cho các đơn vị kẻ thù và tăng gấp đôi sát thương cho mục tiêu bị choáng.

Kỹ năng 4: [Petrificcation] Gây 1097 sát thương phép đất cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và thêm hiệu ứng "Hóa đá" trong 4 giây

Tương thích

Medusa

Chuyên môn

Trạng thái "Hóa đá" được chuyển sang trạng thái "Kết tinh" và các đơn vị mục tiêu trong trạng thái "Hóa đá" giảm thủ phép 50%.

Khi đội của bạn tấn công một đơn vị kẻ thù có hiệu ứng "Kết tinh", đòn tấn công sẽ chuyển thành tấn công chí mạng.

Khi Medusa chiến đấu với các đơn vị mục tiêu bị ảnh hưởng bởi "Hóa đá", "Kết tinh" và "Choáng", sát thương của Medusa tăng thêm 10%.

Các đòn tấn công thông thường của Medusa có xác suất nhất định để kích hoạt hiệu ứng "Hóa đá", thời gian hồi chiêu 10 giây.


0 bình chọn


276 quan tâm 2 trả lời
Sau đợt update ngày 7/4 sẽ có thêm thành mới là Dungeon. Vậy những hero mới như Mutare sẽ chơi với đội hình như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 6/4/’20 u/Sirius
Game, game nữa, game mãi.