search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

sir mullich

Trang wiki về hero Sir Mullich trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Sir Mullich là một nhà lãnh đạo nghiêm khắc, kỷ luật, luôn để mắt đến mọi người dưới quyền. Ngài rất được tôn trọng vì kinh nghiệm và khả năng khuyến khích mỗi người đàn ông thực hiện vượt quá mong đợi của họ.

Sir Mullich

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Triệu tập một trường lực thời gian lớn. Ngăn chặn lực lượng kẻ thù trong phạm vi trong 7 giây

Kỹ năng 2: Gây 951 sát thương đất cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và gây ra hiệu ứng "choáng" trong 3 giây.

Kỹ năng 3: Gây hiệu ứng tăng tinh thần (tốc độ tấn công lên tới 50%) cho tất cả các đơn vị trong một trại không nghĩa trang trong phạm vi lớn hơn, trong 15 giây

Kỹ năng 4: Tăng tốc độ tấn công của các đơn vị đồng minh thêm 50% và 50 tốc độ di chuyển trong 10 giây.

Tương thích

Quân đoàn Charger

Vampire

Hell Hound

Chuyên môn

Khi tất cả các nhóm Charger tấn công kẻ thù ở trạng thái "choáng", sẽ gây sát thương chí mạng.

Tất cả các quân đoàn Charger đều miễn nhiễm với các hiệu ứng Làm chậm và Choáng.

Tăng tốc độ di chuyển của quân đoàn Charger và sức tấn công của nó dù anh hùng không có mặt.

Các đòn tấn công thông thường của tất cả các quân đoàn Charger có 3% cơ hội gây ra hiệu ứng "làm choáng" mục tiêu trong 2 giây


Game, game nữa, game mãi.