search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

swordsman

Trang wiki về unit Swordsman trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Swordsman là unit 9 người, thuộc loại Defense trong faction Castle. Điểm nổi bật của Swordsman là thủ mạnh khi kết hợp hero CatherineMonk.

Kỹ năng (Skill)

Tuyệt chiêu:

Divine Protection: Trong lượt đánh đầu tiên, giảm đáng kể sát thương nhân được trong 20 giây.

Chiêu thường:

 • Inspiring: (Passive) giảm sát thương, hiệu quả gấp đôi khi trong tình trang "High Morale" (phấn khích cao).
 • Double Strike: Có khả năng đánh 2 lầ. Hiệu quả gấp đôi khi tấn công quân địch bị làm chậm.
 • Salvation: Có xác suất cao hồi màu khi tấn công thường.

Faction:

Khi nâng cấp lên cấp Đỏ, các unit của thành Castle có thêm các kỹ năng:

Seige Combat: Tăng damage khi tấn công unit 1 người của đối phương

Defense Resonance: Lính thành Castle khi còn tồn tại thì mỗi unit sẽ tăng khả năng phòng thủ.

 

Tài năng (Talent)

Heavy Shield: Giảm sát thương nhận được.

Tương thích

Hero:

Roland: tăng tốc độ tấn công, sát thương bạo kích cho tất cả các unit thuộc thành Castle.

Mephala: Quân Defense tăng máu thêm 20%.

Catherine: Biến Swordsman thành Iron Crusader, tăng máu, giảm sát thương, và tăng lính từ quân đội 9 người thành 16 người.

Unit:

Centaur, Walking Dead, Dendroid Guard: Đây là những unit có thể làm chậm (slow) quân địch. Swordsman có khả năng đánh 2 lần với quân địch bị làm chậm.

Monk: khi xếp thẳng hàng với Swordman sẽ tạo morale lơn ban đầu cho Swordsman,

Roster:

Defense và Castle

Item:

Các item tăng sức mạnh cho unit 9 người.

 • Ring of Life (thuộc bộ artifact Elixir of Life)
 • Cards of Prophecy (thuộc bộ artifact Lucky Horseshoe)
 • Magic Charm (thuộc bộ artifact Wizard's Well)
 • Ring of Conjuring (thuộc bộ artifact Ring of the Magi)
 • Garniture of Interference (thuộc bộ artifact Antimagic Runestone)
 • Skull Helmet (thuộc bộ artifact Amour of the Damned)
 • Ogre's Club of Havoc (thuộc bộ artifact Axe of Ferocity)
 • Crown of the Supreme Magi (thuộc bộ artifact Axe of Ferocity)
 • Titan's cuirass và Thunder's Helmet (thuộc bộ artifact Titan's Thunder)
 • ...

 


0 bình chọn


338 quan tâm 1 trả lời
Swordsman dễ nâng cấp nhưng Behemoth là SSR. Nếu phải chọn giữa 2 con này thì con nào hay hơn?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 19/5/’20 u/mailinh
0 bình chọn


611 quan tâm 2 trả lời
Theo gợi ý của game thì mình chơi hero Luna với các quân như Black Knight, Pikeman, Swordsman, Cavalier. Vậy một team hoàn chỉnh sẽ như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/3/’20 u/uwineza
0 bình chọn


255 quan tâm 1 trả lời
Khi chọn làm hàng thủ thì nên chơi Swordsman hay Dendroid Guard?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 11/2/’20 u/hungthinh
Game, game nữa, game mãi.