search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

tazar

Trang wiki về hero Tazar trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Trong cuộc chiến tranh biên giới kéo dài sáu tháng với Krewlod, một lực lượng nhỏ do Tazar lãnh đạo đã có thể đứng vững tại một tiền đồn Tatalian, giữ chân một lực lượng Krewlod gần gấp năm lần kích thước của họ trong hơn tám ngày cho đến khi quân tiếp viện đến
 

Tazar

 

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Tất cả các quân đoàn có mặt sẽ nhận được 1 lần gỡ lỗi ngẫu nhiên và quân đoàn riêng sẽ nhận được 10% hiệu ứng cứu sinh trong 10 giây.

Kỹ năng 2: Gây sát thương phép đất cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và thêm hiệu ứng [Choáng] trong 3 giây.

Kỹ năng 3: Triệu hồi một bẫy nhanh chóng tại vị trí được chỉ định, gây sát thương bằng 2% máu tối đa cho tất cả các đơn vị mỗi giây và giảm sát thương của các đơn vị địch trong 8 giây.

Kỹ năng 4: Tăng sát thương của các đơn vị đồng minh trong phạm vi lớn hơn 25% và miễn nhiễm với sát thương phép trong đất trong 8 giây.

Chuyên môn

Khi Tazar phát huy tác dụng, Quân đoàn Fortress của riêng bạn miễn nhiễm với các hiệu ứng [đóng băng, [Hóa đá] và [Choáng].

Tăng khả năng phòng thủ của tất cả quân đoàn Fortress thêm 20% và sát thương của quân đoàn thêm 10%.

Tăng 10% sát thương của Medusa đối với các đơn vị mục tiêu bị ảnh hưởng bởi "Hóa đá", "Tịnh hóa" và "Choáng".


Game, game nữa, game mãi.