search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

vampire

Trang wiki về unit Vampire trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Ma cà rồng tuân theo nghi thức của tầng lớp quý tộc cổ đại, nhưng khi chúng cho thấy răng nanh của chúng, bạn chỉ có thể cảm nhận được sự đi qua của cuộc sống.
 

Vampire

Roster

Charger và Necropolis

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Vampire gây sát thương tấn công 624 và rút ngẫu nhiên 312 sát thương tấn công cho một nhóm kẻ thù ngẫu nhiên trong một khu vực rộng lớn.

Kỹ năng 2: Lượng máu vampiric tăng 8%.

Kỹ năng 3: Sau khi Vampire xuất chiêu [Life Siphon], nó tăng 15% hiệu ứng hút máu và kéo dài toàn bộ trận chiến, xếp tối đa 3 cấp độ.

Kỹ năng 4: Nếu tỷ lệ phần trăm sức khỏe hiện tại của mục tiêu thấp hơn chính nó, Vampire tăng sức tấn công lên 40%.

Tương thích

Sir Mulich


0 bình chọn


263 quan tâm 1 trả lời
Trong màn đánh rồng Rust Dragon, cũng như một vài màn khác cần lính biết bay. Vậy những con lính nào được xem là biết bay. Những con có cánh mà mình thấy nó bay thì chắc chắn rồi. Nhưng những con như Vampire, hay con Imp có phải là lính bay hay không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 27/4/’20 u/olava
0 bình chọn


732 quan tâm 1 trả lời
Mỗi units khi awaken cần làm 4 nhiệm vụ, vậy nv của Vampire, Black knight, Skeleton và Roc gồm những gì ?. Xin cảm ơn.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 16/4/’20 u/Dmarvis99999
0 bình chọn


349 quan tâm 1 trả lời
Cách sử dụng Cavalier, Vampire, Cerberus, Griffin, Wolf có khả dụng?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 16/4/’20 u/Javoroncov
0 bình chọn


385 quan tâm 1 trả lời
Theo hướng tăng damage hay thêm thủ phép?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/jaeyoung
0 bình chọn


458 quan tâm 1 trả lời
Có cảm giác như chơi lính Charging này không hiệu quả lắm. Vậy có nên dùng không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/3/’20 u/nhandao
0 bình chọn


297 quan tâm 2 trả lời
0 bình chọn


212 quan tâm 1 trả lời
Ở phần Trial of Darkness trong màn 3.1 có 4 con vampire khó đánh quá. Làm sao để vượt qua?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/12/’19 u/thachminh
0 bình chọn


513 quan tâm 2 trả lời
Mình rất thích chơi Vampire từ hồi Heroes 3 mà thấy bản mobile này hơi dở.

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 9/12/’19 u/anhkhoa
Game, game nữa, game mãi.