search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

vidomina

Trang wiki về hero Vidomina trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Khi còn trẻ, Vidomina đã thể hiện tiềm năng trở thành Nhà giả kim vĩ đại, nhưng bị đuổi khỏi Bracada khi phát hiện ra rằng cô đã sử dụng các kỹ năng của mình để không làm động vật chất vô tri vô giác, nhưng để cố gắng mang lại sự sống cho các sinh vật sống trước đây.
 

Vidomina

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Triệu tập cùng số lượng Quân đoàn bộ xương Skeleton cấp 1 với kẻ thù. Bộ xương có 250 đòn tấn công và 2800 sinh mạng.

Kỹ năng 2: Gây 951 sát thương phép gió cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và giảm 30% mục tiêu trong 8 giây.

Kỹ năng 3: Triệu hồi 9 bộ xương cấp 1 tại các địa điểm được chỉ định, với 250 Tấn công và 2800 sinh mệnh.

Kỹ năng 4: Gây ra 1226 sát thương phép đất cho các đơn vị không phải là Necropolis trong một phạm vi nhất định và khôi phục lại máu 1226 của đơn vị Necropolis trong phạm vi.

Tương thích

Skeleton

Chuyên môn

Giảm 20% thời gian hồi chiêu của Necromancy.

Necromancy cũng sẽ áp dụng hiệu ứng 'tinh thần thấp' 'cho các đơn vị kẻ thù trong phạm vi.

Tất cả các bộ xương (bao gồm Skeleton và Skeleton triệu hồi, Lich, Bone Dragon) đều tăng 20% sinh mạng và tấn công, hiệu quả dù Vidomina không tham chiến.

Giảm thời gian hồi chiêu của "Slayer" xuống 4 giây và tăng sát thương chí mạng của Black Knight/Dread Knight lên 150%.

"Soul Surgery" và "Undead Army" được nâng cấp với Skeleton mạnh hơn. Các cuộc tấn công của các bộ xương có cơ hội gây ra hiệu ứng "chóng mặt" trên mục tiêu trong 3 giây.


0 bình chọn


266 quan tâm 3 trả lời
Đang làm nhiệm vụ Awaken cho Skelecton, bước 4 bắt win Dou of Champion bằng tướng Vidomina.

Làm sao để mua được tướng này nhỉ?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 19/4/’20 u/Deadwalker
0 bình chọn


339 quan tâm 1 trả lời
Game, game nữa, game mãi.