search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

wood elf

Trang wiki về unit Wood Elf trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Tiên nữ Elf rất giỏi về bắn cung, họ bảo vệ rừng và những kẻ xâm lược sẽ bị mũi tên của họ tấn công.

Wood Elf

Roster

Ranged và Rampart

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Tốc độ tấn công của Quân đoàn Wood Elf tăng lên 500% trong 1,5 giây.

Kỹ năng 2: Mỗi lần Wood Elf tấn công, nó có 10% cơ hội bắn hai mũi tên liên tiếp và mũi tên thứ hai gây 50% sát thương cho mục tiêu. Tăng xác suất kết hợp của mục tiêu "Giảm tốc" lên 100%.

Kỹ năng 3: Mỗi khi tướng địch phát ra một câu thần chú, Wood Elf sẽ nhận được một tấm khiên hấp thụ 15% sát thương máu tối đa của chúng. Khiên kéo dài 5 giây và thời gian hồi chiêu là 10 giây.

Kỹ năng 4: Giá trị đòn tấn công chí mạng của Wood Elf tăng thêm 100. Mỗi khi Quân đoàn Ranged xuất hiện, giá trị đòn tấn công chí mạng của Wood Elf lại tăng thêm 40.

Tương thích

Gelu


0 bình chọn


570 quan tâm 2 trả lời
Mình dùng Gelu với những unit nào để đánh được nhiều nhất và có cần phải sắp xếp đội hình không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 12/3/’20 u/eddytran
Game, game nữa, game mãi.