search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

wystan

Trang wiki về hero Wystan trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Được kết hôn với con gái lớn của Vua Tralossk, Wystan là người thừa kế tiếp theo của ngai vàng Tatalia. Cho đến lúc đó, anh ta bằng lòng phục vụ và học hỏi từ Nhà vua cho đến khi đúng thời điểm để anh ta giết người thầy của mình và lên ngôi.

Wystan

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Tạo một vũng lầy tại địa điểm được chỉ định. Quân đoàn Fortress trong khu vực nhận được 10% tốc độ tấn công và phục hồi tối đa 3% máu mỗi giây. Các đơn vị trên mặt đất của địch giảm 30% tốc độ di chuyển

Kỹ năng 2: Gây sát thương phép đất cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định và thêm hiệu ứng [Choáng] trong 3 giây.

Kỹ năng 3: Tăng sức tấn công của các đơn vị đồng minh lên 60% trong thời gian dài hơn 10 giây và thêm 5 giây cho quân đoàn 16 người

Kỹ năng 4: Áp dụng [Khiên] cho các đơn vị đồng minh trong một phạm vi nhất định để hấp thụ sát thương trong 15 giây

Tương thích

Lizardman

Chuyên môn

[Mũi tên hữu hình] có 30% cơ hội để kích hoạt hiệu ứng [Bệnh] bổ sung trong khi Wystan đang chơi.

Tăng điểm sát thương chí mạng của Lizardman lên 200 khi Wystan đang chơi.

Hiệu ứng [Chảy máu] phải được kích hoạt một lần trên mục tiêu hiện tại trong cuộc tấn công chí mạng của Lizardman, kéo dài 6 giây và thời gian làm mát là 10 giây.

Lizardman miễn nhiễm với các phép thuật phá hủy thuộc phép đất. Các cuộc tấn công có hiệu lực sống 30% (?).


Game, game nữa, game mãi.