search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

wyvern

Trang wiki về unit Wyvern trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Mang chất độc xoắn bị hỏng vào đầm lầy, người ta nói rằng chất độc radon trong đầm lầy phun ra từ miệng của nó.
 

Wyvern

Roster

Attack và Fortress

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Con rồng bay hai chân Wyvern phun nọc độc vào quân đoàn mục tiêu, gây ra thiệt hại 349 cho quân đoàn địch trong một phạm vi nhất định và thêm hiệu ứng "bệnh dịch" trong 6 giây. (Sát thương "bệnh dịch hạch" từ rồng hai chân tăng lên).

Kỹ năng 2: Tốc độ tấn công của rồng bay hai chân Wyvern được tăng thêm 3%. Các đòn tấn công thông thường gây ra hiệu ứng "bệnh dịch" cho đơn vị mục tiêu trong 6 giây.

Kỹ năng 3: Sát thương quân đoàn của rồng hai chân Wyvern tăng thêm 5%. Mỗi mục tiêu có một debuff để tăng 5% sát thương cho quân đoàn hai chân, tăng tối đa 5 lớp.

Kỹ năng 4: Tăng 30% tấn công rồng hai chân Wyvern. Cứ sau 20 giây, tất cả các đơn vị của đội quân Wyvern gây ra hiệu ứng "Bệnh dịch" và giảm 20% hiệu quả chữa trị trong 10 giây.

 

Tương thích

Kendall

 


1 thích


84 quan tâm 1 trả lời
Không nhớ là bản Heroes 3 hay bản mode Wake Of Gods cũ thì Mutare Drake hình như buff được cho cả Hydra và Wyvern. Không biết bản game này có như thế không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 27/7/’20 u/Kyle
2 bình chọn


159 quan tâm 1 trả lời
Zombie, Mummy và một số lính thành Fortress sắp ra có thể đánh ra trạng thái Disease. Tác dụng của nó như thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 30/6/’20 u/fumaninja
Game, game nữa, game mãi.