search
Đăng nhập

Thành Castle

Hero: Queen Catherine, Sir Mullich, Adelaide, Roland, Kendal

Unit: Angel (Attack), Cavalier (Charger), Griffin (Charger), Monk (Caster), Swordsman Iron Crusader (Defense), Marksman (Ranged), Pikeman (Attack)

Unit thứ 8: Paladin (Defense)

Champion: Sister

Commander: Judicator

Thành Rampart

Hero: Gelu, Ryland, Mephala, Melodia, Gem

Unit: Green Dragon (Caster), Unicorn (Charger), Pegasus (Ranged), Denroid Guard (Defense), Dwarf (Defense), Wood Elf (Ranged), Centaur (Defense)

Unit thứ 8: Druid (Caster)

Champion: Blade Dancer

Commander: Mantis

Thành Inferno

Hero: Rashka, Zydar, Xeron,

Unit: Devil (Attack), Efreeti (Caster), Pit Fiend (Attack), Demon (Defense), Hell Hound (Charger), Gog (Ranged), Imp (Defense)

Unit thứ 8: Nightmare

Champion: Abyss Lord

Commander: Venom Spawn

Thành Necropolis

Hero: Lord Haart, Vidomina, Sandro, Human Sandro.

Unit: Bone Dragon (Attack), Black Knight (Charger), Vampire (Charger), Lich (Caster), Wight (Caster), Waking Dead hay Zombie (Defense), Skeleton (Defense)

Unit thứ 8: Mummy (Defense)

Champion: Dark Rider

Commander: Dark Champion

Thành Tower

Hero: Solmyr, Astral, Dracon

Unit: Giant hay Titan (Caster), Naga (Attack), Genie (Caster), Arch Mage (Caster), Iron Golem (Defense), Stone Gargoyle hay Obsidian Gargoyle (Attack), Gremlin (Ranged)

Unit thứ 8: Magic Airship (Caster)

Champion: Arcane Archer

Commander: Dragon Golem

Thành Stronghold

Hero: Kilgor, Crag Hack, Shiva, Yog

Unit: Behemoth (Defense), Cyclops (Ranged), Roc (Caster), Ogre (Defense), Orc (Ranged), Wolf Rider (Charger), Goblin (Attack)

Unit thứ 8: Berserker

Champion: Shaman

Commander: Troll

Thành Conflux

Hero: Luna, Monere, Erdamon, Fiur, Ciele

Unit: Firebird hay Phoenix (Caster), Psychic Elemental (Attack), Earth Elemental (Defense), Fire Elemental (Attack), Ice Elemental (Caster), Storm Elemental (Ranged), Sprite (Charger)

Thành Dungeon

Hero: Mutare, Dragon Mutare, Sephinroth, Jeddite

Unit: Black Dragon (Defense), Manticore (Charger), Minotaur (Defense), Medusa (Ranged), Beholder (Caster), Harpy (Charger), Triglodyte (Attack)

Unit thứ 8: Red Dragon

Champion: Faceless

Commander: Evil Sorceress

Thành Fortress

Hero: Wystan, Korbac, Tazar

Unit: Hydra (Attack), Wyvern (Attack), Gorgon (Defense), Basilisk (Defense), Serpent Fly (Caster), Lizardman (Ranged), Gnoll (Attack)

Unit thứ 8: Waspwort

Champion: Quetzalcotl

Commander: Tiger

Các loại rồng

Rust Dragon, Faerie Dragon, Crystal Dragon, Azure Dragon
 

Cảng Hải tặc

Hero: Cassanbel

Unit: Dragon Turtle (Long Quy), Rigner Pirate, Sea Elemental, Regnant Serpent, Regnant Archer, Mermaid

Champion: Regnan Krait

Commander: Regnan Seer

Artifact

Xem artifact trong Era of Chaos

yog

Trang wiki về hero Yog trong game Might & Magic Heroes: Era of Chaos.

Yog đã nghiên cứu trong nhiều năm với các pháp sư ở Bracada, nhưng anh ta thường được tìm thấy đọc các văn bản về chiến tranh hơn là những người về ma thuật. Công tước Krewlod đề nghị cho anh ta một chỉ huy quân sự, cho phép Yog vui vẻ sử dụng kiến thức chiến tranh của mình.
 

Yog

Kỹ năng (Skill)

Kỹ năng 1: Sát thương phép do hero địch niệm lên tất cả các quân đoàn của Yog sẽ trở nên phép hồi máu, và phép hồi máu sẽ trở thành phép gây sát thương trong 8 giây

Kỹ năng 2: Gây 951 sát thương hỏa lực cho các đơn vị quân địch trong một phạm vi nhất định, cộng với hiệu ứng "đốt cháy" trong 5 giây.

Kỹ năng 3: Triệu hồi bẫy nhanh chóng tại vị trí được chỉ định, gây 2% sát thương máu tối đa cho tất cả các quân đoàn mỗi giây (tăng gấp đôi sát thương của quân đoàn địch) và giảm 10% sát thương của quân đoàn địch trong 8 giây.

Kỹ năng 4: Tăng 100% đòn tấn công chí mạng và đánh cho nhiều quân đoàn đồng minh trong 5 giây

Tương thích

Cyclops

Chuyên môn

Cyclops biến thành một người khổng lồ hoành hành (Raging Cyclops), tăng tốc độ tấn công 10%.

Khi Raging Cyclops xuất hiện xuất hiện trên chiến trường, tất cả lính Ranged sẽ tăng kháng phép 20%, tăng tốc độ tấn công 10%, và sát thương bạo kích 20%.

Tác dụng của kỹ năng Earthshaker của Cyclops được cải thiện và khả năng sử dụng tăng lên. (Vẫn có tác  dụng dù hero này không tham chiến)

Kỹ năng Earthshaker đầu tiên của Cyclops trong tình trạng "Rampage" sẽ có tác dụng với tất cả kẻ địch không biết bay.

 

 


1 thích


182 quan tâm 1 trả lời
Solmyr cảm thấy đuối dần, nếu địch có Black Dragon thì luôn trốn không dám đánh. Vậy có nên chuyển sang các tướng khác như Gelu, Yog hay Jeddite không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 22/7/’20 u/UberRex
0 bình chọn


315 quan tâm 2 trả lời
Các bạn cho mình hỏi ulti của Yog có tác dụng với skill của lính không? Ví dụ: hồi máu của Monk hay Firestorm của Efreeti

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 14/5/’20 u/nb123
Game, game nữa, game mãi.