search
Đăng nhập

Chào mừng đến với GrandChase, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
GrandChase
Grand Chase, từng là một MMORPG, giờ đã trở lại dưới dạng một trò chơi di động được phát triển bởi cùng một công ty, KOG Studios.

Những thuộc tích nâng cấp và một số thuật ngữ viết tắt

Crit Chance (Crit): tăng cơ hội sát thương bạo kích
Skill Cooldown Reduction (CDR): giảm hồi chiêu kỹ năng
Basic Attack Speed Increase (BDI): tăng tốc độ tấn công cơ bản
Basic Damage Reduction (BDR): giảm sát thương cơ bản
Skill Attack Damage Reduction (SDR): giảm sát thương tấn công kỹ năng
Basic Attack Damage Increase (BDI): tăng sát thương cơ bản
Skill Attack Damage Increase (SDI): tăng sát thương kỹ năng
Casting Speed Reduction: giảm tốc độ cast phép (?)
Increase Healing amount : tăng lượng máu được hồi

Chaser Level (CL): cấp độ Chaser của nhân vật
Chaser Level 20 (CL20): cấp độ Chaser Level 20.
Full Wakening (FA): trạng thái thức tỉnh toàn diện (nâng cấp lên 6 sao hồng)
Transcendence 3 (T3): trạng thái nâng cấp Transcendence Awakening level 3 (nâng cấp lên 3 sao xanh)
Transcendence 6 (T6): trạng thái nâng cấp Transcendence Awakening level 6 (nâng cấp lên 6 sao xanh)

Tướng Assault

Edel, Elesis, Dio, Lass, Kanavan, Sieghart

Tướng Ranger

IO, Lire, Rufus, Werner

Tướng Mage

Arme, Gaian, Ley, Mari, Nelia, Veigas

Tướng Healer

Amy, Grandiel, Lime, Rin, Serdin

Tướng Tank

Arsad, Asin, Jin, Ronan, Ryan, Zero
4 bình chọn
u/
Những map cần mình gây sát thương DPS đủ điểm thì mới đạt 3 sao thì mình clear như thế nào?

1 Câu trả lời

2 bình chọn
Với những map cần đạt điểm DPS thì bạn trước hết phải có hero có sát thương đủ cao. Mẹo đánh để đạt DPS là bạn cho cả party đồng loại tấn công cùng lúc. Vào đầu trận, tắt chế độ tự động dùng skill (auto skill), và tắt luôn tự động di chuyển (Auto Move) nếu cần. Sau đó, bạn cho cả đội của bạn vào giữa đám quái vật và bật chức năng Auto Skill. Khi đó cảm team của bạn sẽ đồng loạt tấn công bằng kỹ năng nên sẽ gây sát thương cao.

Trong một số trường hợp, bạn cũng có thể kết hợp với kỹ năng party skill là Stimulation để đạt hiệu quả nhất.
u/