search
Đăng nhập

Chào mừng đến với GrandChase, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
GrandChase
Grand Chase, từng là một MMORPG, giờ đã trở lại dưới dạng một trò chơi di động được phát triển bởi cùng một công ty, KOG Studios.

Những thuộc tích nâng cấp và một số thuật ngữ viết tắt

Crit Chance (Crit): tăng cơ hội sát thương bạo kích
Skill Cooldown Reduction (CDR): giảm hồi chiêu kỹ năng
Basic Attack Speed Increase (BDI): tăng tốc độ tấn công cơ bản
Basic Damage Reduction (BDR): giảm sát thương cơ bản
Skill Attack Damage Reduction (SDR): giảm sát thương tấn công kỹ năng
Basic Attack Damage Increase (BDI): tăng sát thương cơ bản
Skill Attack Damage Increase (SDI): tăng sát thương kỹ năng
Casting Speed Reduction: giảm tốc độ cast phép (?)
Increase Healing amount : tăng lượng máu được hồi

Chaser Level (CL): cấp độ Chaser của nhân vật
Chaser Level 20 (CL20): cấp độ Chaser Level 20.
Full Wakening (FA): trạng thái thức tỉnh toàn diện (nâng cấp lên 6 sao hồng)
Transcendence 3 (T3): trạng thái nâng cấp Transcendence Awakening level 3 (nâng cấp lên 3 sao xanh)
Transcendence 6 (T6): trạng thái nâng cấp Transcendence Awakening level 6 (nâng cấp lên 6 sao xanh)

Tướng Assault

Edel, Elesis, Dio, Lass, Kanavan, Sieghart

Tướng Ranger

IO, Lire, Rufus, Werner

Tướng Mage

Arme, Gaian, Ley, Mari, Nelia, Veigas

Tướng Healer

Amy, Grandiel, Lime, Rin, Serdin

Tướng Tank

Arsad, Asin, Jin, Ronan, Ryan, Zero
5 bình chọn
u/

Để tối đa hóa buff nhận được, các tướng sẽ mang trang bị theo set (bộ) để nhận được set bonus (điểm thưởng set). Hiện có 5 loại set đồ, thường phân biệt theo màu của chúng:

- Xanh dương (Power of Anger): 2 món: giảm hồi chiêu kỹ năng (skill cooldown reduction) 4%. Full 4 món: Khi sử dụng kỹ năng sẽ có hiệu ứng "Power of Anger" (cho mỗi lần tích lũy, sát thương tấn công tăng 2%, và sát thương nhận được giảm 2%)
   
- Cam (Dagger of Passion): 2 món: tăng sát thương kỹ năng 10%. 4 món: khi sử dụng kỹ năng sẽ nhận hiệu ứng "Dagger of Passion" (cơ hội sát thương bạo kích tăng 2% mỗi lần tích lũy, tối đa 10 lần).

- Xanh lá (Vows of Violence): 2 món: tăng tốc độ tấn công cơ bản (Basic attack speed) 6%. Full 4 món: khi sử dụng đòn tấn công thường, nhận hiệu ứng "Vows of Violence" (sát thương tấn công tăng 2% sau mỗi 5 giây, tối đa tích lũy 10 lần)
   
- Đỏ (Bloody Revenge): 2 món: giảm hồi chiêu kỹ năng (skill cooldown reduction) 4%. Full 4 món: khi nhận sát thương tương đương 25% max HP hoặc hơn thì nhận hiệu ứng "Bloody Revenge" (hồi 15% max HP; tăng sát thương tấn co6gn 40% trong 10 giây; tạo lá chắn tương đương 40% max HP nhưng có thể bị giải trừ)
   
- Hồng (Spirit of Luck): 2 món: tăng khả năng bạo kích (crit chance) 4%. Full 4 món: cứ mỗi 50 giây, kích hoạt hiệu ứng "Lucky Bow" (kỹ năng tiếp theo sẽ kích hoạt max).

Để nâng cấp trang bị hiện có 5 hình thức nâng cấp: Upgrade, Identify, Magic Enchant, Promoion, Blessing.

Upgrade (Cường hóa)

Upgrade tăng thuộc tích cơ bản của trang bị, hiện cấp tối đa là +26. Cấp độ của từng món trang bị không ảnh hưởng đến bonus của set đồ, miễn là chúng cùng màu là được.

Identify (Nhận diện)

Identify sẽ tìm ra thuộc tính ẩn của những trang bị chưa được "nhận diện". Bạn có thể "Reidentify" (Nhận diện lại) trang bị nhưng sẽ tốn nguyên liệu và Gold. Không nên dùng Gem để nhận diện lại vì tỉ lệ khá thấp.

Khi nhận diện trang bị nên ưu tiên các thuộc tính True Damage (sát thương thực), Boss/PvP Damage (sát thương đánh boss hoặc đánh PVP), Critical Chance & Critical Damage (tỉ lệ và sát thương bạo kích).

Magic Enchant (Bùa ma thuật)

Magic Enchant là một dạng bùa ma thuật nhằm tăng thuộc tính của trang bị. Có 3 slot để gắn Magic enchant cho trang bị.

Không nên sử dụng tính năng 'Best Magic Enchant' có sẵn trong game vì nó sẽ chọn ngẫu nhiên Magic Enchant, nên sẽ lãng phí Gem.

Promotion (Thăng hạng)

Promotion chia làm 2 loại: basic promotion (cơ bản) và special promotion (đặc biệt).

Basic promotion: duy trì cấp cường hóa (upgrade), nhưng reset lại các chỉ số trang bị bổ sung và chỉ số bùa ma thuật.

Special promotion: duy trì cấp cường hóa (upgrade) và các chỉ số trang bị bổ sung, nhưng reset lại các chỉ số bùa ma thuật.

Blessing (Ban phước lành)

Chức năng Blessing được dùng để thay đổi cấp độ trang bị, sử dụng nguyên liệu Blessing Seal.

Vũ khí độc nhất và Rune

Vũ khi độc nhất (exclusive weapon) có thể mua trong Gems Shop, hoặc chế tác từ nguyên liệu Aernas Essence rớt ra từ Guild Boss. Aernas Essence có thể mua bán vũ khí để đổi lấy Aernas Essence, cách này giúp đỡ tốn Gem hơn.

Vũ khi độc nhất có thể cường hóa được. Ngoài ra, có thể dùng Rune (cỗ ngữ) để nâng cấp vũ khí độc nhất. Có 2 slot để gắn rune. Rune thường cần vũ khí độc nhất nâng lên +4, và rune đặc biệt cần vũ khí +8.

Rune thường có thể farm được từ boss trong Adventure. Rune đặc biệt farm trong 5 lần Raid mỗi tuần, hoặc chế tạo từ rune thường.

Rune có thể được nâng cấp bằng rune cùng loại và cấp tối đa là +5.

Phụ kiện và Artifact

Phụ kiện cấp +1 -> +5 có thể farm từ Dimensional Boss. Có thể nhập 2 phụ kiện giống nhau thành phụ kiện cấp cao hơn.

Arifact có thể farm được từ Altar of Time, hoặc mua từ Artifact Exchange Market. Artifact có thể cường hóa được. Nên dùng Artifact Shield cho loại artifact huyền thoại (Legendary Artifact), thay vì loại artifact thường.