search
Đăng nhập

Chào mừng đến với GrandChase, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
GrandChase
Grand Chase, từng là một MMORPG, giờ đã trở lại dưới dạng một trò chơi di động được phát triển bởi cùng một công ty, KOG Studios.

Những thuộc tích nâng cấp và một số thuật ngữ viết tắt

Crit Chance (Crit): tăng cơ hội sát thương bạo kích
Skill Cooldown Reduction (CDR): giảm hồi chiêu kỹ năng
Basic Attack Speed Increase (BDI): tăng tốc độ tấn công cơ bản
Basic Damage Reduction (BDR): giảm sát thương cơ bản
Skill Attack Damage Reduction (SDR): giảm sát thương tấn công kỹ năng
Basic Attack Damage Increase (BDI): tăng sát thương cơ bản
Skill Attack Damage Increase (SDI): tăng sát thương kỹ năng
Casting Speed Reduction: giảm tốc độ cast phép (?)
Increase Healing amount : tăng lượng máu được hồi

Chaser Level (CL): cấp độ Chaser của nhân vật
Chaser Level 20 (CL20): cấp độ Chaser Level 20.
Full Wakening (FA): trạng thái thức tỉnh toàn diện (nâng cấp lên 6 sao hồng)
Transcendence 3 (T3): trạng thái nâng cấp Transcendence Awakening level 3 (nâng cấp lên 3 sao xanh)
Transcendence 6 (T6): trạng thái nâng cấp Transcendence Awakening level 6 (nâng cấp lên 6 sao xanh)

Tướng Assault

Edel, Elesis, Dio, Lass, Kanavan, Sieghart

Tướng Ranger

IO, Lire, Rufus, Werner

Tướng Mage

Arme, Gaian, Ley, Mari, Nelia, Veigas

Tướng Healer

Amy, Grandiel, Lime, Rin, Serdin

Tướng Tank

Arsad, Asin, Jin, Ronan, Ryan, Zero
6 bình chọn
u/

Jin Kaien là tướng Tank chắc với khả năng buff giảm sát thương tốt, và đánh cặp với các tướng Mage tốt. Jin có kỹ năng 'Stone Immortal' giúp đồng đội giải debuff tốt, đồng thời buff lực công. Ngoài ra, khi Jin mở khóa Chaser thì khả năng buff lực công cho đồng đội còn cao hơn nữa. Jin cũng gây sát thương khá, và bạn có thể dùng như một damage phụ.

Hướng build cho Jin thường là trong PVE sẽ tăng khả năng sát thương bạo kích (thiên về công), còn trong PVP vai trò của Jin sẽ thu hẹp là một tank thông thường (thiên về thủ).

Hướng build Jin thiên về công

Chọn trang bị

Set: Chọn set màu cam (Dagger of Passion) để tăng sức mạnh đòn tấn công và khả năng bạo kích.
Magic Enchant:
 • Đỏ: Giảm hồi chiêu kỹ năng/Tỉ lệ bạo kích
 • Xanh: Sát thương kỹ năng
 • Xám: Sát thương vật lý
Phụ kiện: Tỉ lệ bạo kích + Tỉ lệ bạo kích + Tốc độ tấn công cơ bản/Giảm hồi chiêu kỹ năng

Chọn Trait

Tỉ lệ bạo kích + Sát thương kỹ năng + Tốc độ đánh cơ bản

Chọn Chaser Trait

Elevated Power, Prayer of Blessings, Fate
 • Rank 5: 1 điểm Elevated Power và 4 điểm Prayer of Blessings
 • Rank 10: Tùy chọn
 • Rank 15: Phân phối lại điểm cho Elevated Power, Prayer of Blessings và Fate.

Limit Break Skills

Skill 1 hữu ích đánh World Boss và tạo debuff pháp thuật. Skill 2 hữu ích trong PVP. Khi đạt cấp 6 sao xanh thì nâng cấp cả Skill 1, và Skill 2.

Hướng build Jin thiên về thủ

Chọn trang bị:

Set: Chọn set màu xanh dương (Power of Anger) để giảm hồi chiêu kỹ năng.
Magic Enchant:
 • Đỏ: Giảm hồi chiêu kỹ năng
 • Xanh: Giảm sát thương kỹ năng
 • Xám: Máu
Phụ kiện:
 • Kiên thủ: Giảm sát thương cơ bản + Giảm sát thương kỹ năng + Giảm sát thương kỹ năng
 • Nửa công, nửa thủ: Tỉ lệ bạo kích + Tỉ lệ bạo kích + Giảm sát thương kỹ năng

Chọn Trait

 • Nửa công, nửa thủ: Giảm hồi chiêu kỹ năng + Tỉ lệ bạo kích  + Giảm sát thương kỹ năng/Giảm sát thương cơ bản
 • Kiên thủ: Tỉ lệ bạo kích  + Giảm sát thương cơ bản + Giảm sát thương kỹ năng

Chọn Chaser Trait

Prayer of Blessings, Long Life, Divine Protection, Soul Healer

Limit Break Skills

Skill 1 hữu ích đánh World Boss và tạo debuff pháp thuật. Skill 2 hữu ích trong PVP. Khi đạt cấp 6 sao xanh thì nâng cấp cả Skill 1, và Skill 2.