search
Đăng nhập

Chào mừng đến với GrandChase, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
GrandChase
Grand Chase, từng là một MMORPG, giờ đã trở lại dưới dạng một trò chơi di động được phát triển bởi cùng một công ty, KOG Studios.

Những thuộc tích nâng cấp và một số thuật ngữ viết tắt

Crit Chance (Crit): tăng cơ hội sát thương bạo kích
Skill Cooldown Reduction (CDR): giảm hồi chiêu kỹ năng
Basic Attack Speed Increase (BDI): tăng tốc độ tấn công cơ bản
Basic Damage Reduction (BDR): giảm sát thương cơ bản
Skill Attack Damage Reduction (SDR): giảm sát thương tấn công kỹ năng
Basic Attack Damage Increase (BDI): tăng sát thương cơ bản
Skill Attack Damage Increase (SDI): tăng sát thương kỹ năng
Casting Speed Reduction: giảm tốc độ cast phép (?)
Increase Healing amount : tăng lượng máu được hồi

Chaser Level (CL): cấp độ Chaser của nhân vật
Chaser Level 20 (CL20): cấp độ Chaser Level 20.
Full Wakening (FA): trạng thái thức tỉnh toàn diện (nâng cấp lên 6 sao hồng)
Transcendence 3 (T3): trạng thái nâng cấp Transcendence Awakening level 3 (nâng cấp lên 3 sao xanh)
Transcendence 6 (T6): trạng thái nâng cấp Transcendence Awakening level 6 (nâng cấp lên 6 sao xanh)

Tướng Assault

Edel, Elesis, Dio, Lass, Kanavan, Sieghart

Tướng Ranger

IO, Lire, Rufus, Werner

Tướng Mage

Arme, Gaian, Ley, Mari, Nelia, Veigas

Tướng Healer

Amy, Grandiel, Lime, Rin, Serdin

Tướng Tank

Arsad, Asin, Jin, Ronan, Ryan, Zero
5 bình chọn
u/

Elesis Sieghart là tướng Assault được sử dụng nhiều nhất trong trò chơi. Tuy là tướng công cận chiến nhưng Elesis có chiêu Limit Break thứ 2 (Mega Slash) có thể tạo lá chắn cho nhóm. Vì thế Elesis có thể chơi dạng nửa tank, nửa công.

Cách build tướng Elesis có 2 hướng chính là công thuần túy, và nửa công - nửa thủ. Tuy nhiên, khi hệ thống Chaser được mở khóa cho tướng này, hướng chơi thiên về công.

Chọn trang bị

Set:
Chọn set màu hồng (Spirit of Luck) để chơi lối thiên về công.
Chọn set màu xanh (Power of Anger) để chơi công - thủ.

Chaser set:
Chọn set màu hồng (Spirit of Luck) để chơi lối thiên về công.
Chọn set màu cam (Dagger of Passion) để chơi lối thiên về công.
Chọn set màu xanh (Power of Anger) để chơi công - thủ.
 
Magic Enchant:

  • Đỏ: Giảm hồi chiêu kỹ năng
  • Xanh: Nếu chơi công, chọn tăng Sát thương kỹ năng. Nếu chơi thủ, chọn Giảm sát thương kỹ năng/Giảm sát thương cơ bản.
  • Xám: Nếu chơi công, chọn tăng Sát thương vật lý. Nếu chơi thủ, chọn tăng máu (HP), thủ vật lý (DEF), thủ ma pháp (MDEF).

Phụ kiện:
Nếu chơi công: 1 Tỉ lệ bạo kích + 2 Giảm hồi chiêu kỹ năng.
Nếu chơi thủ: 2 Giảm sát thương kỹ năng + 1 Giảm sát thương cơ bản.

Chọn Trait

Nếu chơi công: Giảm hồi chiêu kỹ năng + Tỉ lệ bạo kích/Sát thương kỹ năng
Nếu chơi thủ: Giảm hồi chiêu kỹ năng + Giảm sát thương kỹ năng/Giảm sát thương cơ bản

Chọn Chaser Trait

Nếu chơi công: Prayer of Blessings, Elevated Power, Pure Luck, Fate, Persistent Executioner
Nếu chơi thủ: Prayer of Blessings, Long Life, Divine Protection, Breath of Life

Limit Break Skills

Skill 2 (Mega Slash) là skill chính cần nâng cấp và dùng nhiều trong hầu hết các tình huống. Skill passive (Dauntless Leader) hữu ích đánh World Boss. Khi đạt cấp 6 sao xanh thì nâng cấp cả Skill 2, và Passive.