search
Đăng nhập

Chào mừng đến với GrandChase, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
GrandChase
Grand Chase, từng là một MMORPG, giờ đã trở lại dưới dạng một trò chơi di động được phát triển bởi cùng một công ty, KOG Studios.

Những thuộc tích nâng cấp và một số thuật ngữ viết tắt

Crit Chance (Crit): tăng cơ hội sát thương bạo kích
Skill Cooldown Reduction (CDR): giảm hồi chiêu kỹ năng
Basic Attack Speed Increase (BDI): tăng tốc độ tấn công cơ bản
Basic Damage Reduction (BDR): giảm sát thương cơ bản
Skill Attack Damage Reduction (SDR): giảm sát thương tấn công kỹ năng
Basic Attack Damage Increase (BDI): tăng sát thương cơ bản
Skill Attack Damage Increase (SDI): tăng sát thương kỹ năng
Casting Speed Reduction: giảm tốc độ cast phép (?)
Increase Healing amount : tăng lượng máu được hồi

Chaser Level (CL): cấp độ Chaser của nhân vật
Chaser Level 20 (CL20): cấp độ Chaser Level 20.
Full Wakening (FA): trạng thái thức tỉnh toàn diện (nâng cấp lên 6 sao hồng)
Transcendence 3 (T3): trạng thái nâng cấp Transcendence Awakening level 3 (nâng cấp lên 3 sao xanh)
Transcendence 6 (T6): trạng thái nâng cấp Transcendence Awakening level 6 (nâng cấp lên 6 sao xanh)

Tướng Assault

Edel, Elesis, Dio, Lass, Kanavan, Sieghart

Tướng Ranger

IO, Lire, Rufus, Werner

Tướng Mage

Arme, Gaian, Ley, Mari, Nelia, Veigas

Tướng Healer

Amy, Grandiel, Lime, Rin, Serdin

Tướng Tank

Arsad, Asin, Jin, Ronan, Ryan, Zero
5 bình chọn
u/

Nelia là một trong những tướng ưu tiên hàng đầu trong trò chơi nhờ khả năng gây sát thương lớn + nhiều hiệu ứng được thêm vào như giảm hồi máu, chảy máu và giảm sát thương kỹ năng.

Chọn trang bị

Set: Chọn set màu cam (Dagger of Passion) để tăng sát thương kỹ năng và bạo kích.

Magic Enchant:

  • Đỏ: Giảm hồi chiêu kỹ năng
  • Xanh: Tăng sát thương kỹ năng
  • Xám: Tăng sát thương ma thuật

Phụ kiện: 2 Giảm hồi chiêu kỹ năng + 1 Tỉ lệ bạo kích

Chọn Trait

(Giảm hồi chiêu kỹ năng) + Tăng sát thương kỹ năng + Tỉ lệ bạo kích

Limit Break Skills

Khi ở mốc 3 sao xanh, nên ưu tiên nâng cấp Kỹ năng 2 (Twilight Flower).
Kỹ năng 1 (Twilight Flames) và 2 (Twilight Flower): hữu ích trong đấu PVP
Kỹ năng 2 + Kỹ năng Passive (Twilight Curse): hữu ích trong các bối cảnh chung khác.