menu search
sports_esports
Như tiêu đề.
thumb_up_alt 1 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Matthew là nhân vật khá đặc biệt trong game. Khi bạn bắt đầu chơi game, bạn sẽ trả lời một số câu hỏi và những câu hỏi này quyết định bạn sẽ có những nghề gì để học.

Cơ bản có 4 "loại" Matthew:

  • Matthew "Phi Binh": học được nghề Thống Soái Kỵ Sĩ Rồng (Phi binh) và Anh hùng (Bộ binh).
  • Matthew "Kỵ binh" : học được nghề Kỵ binh và Bộ binh
  • Matthew "Cung binh": học được nghề Cung binh và Bộ binh
  • Matthew "Kẻ Ám Sát": học nghề Sát thủ và Bộ binh.

Sau khi bạn trả lời câu hỏi đầu game thì bạn không thể thay đổi được "loại" nhân vật Matthew mà bạn có.

Trong 4 loại Matthew trên chỉ có Matthew "Phi binh" và Matthew "Kỵ binh" là còn được dùng. Trong game này "cung binh" và "sát thủ" khá khó chơi, hay bị khắc chế, và thường chỉ dùng trong đánh võ đài PVP, chứ clear map thì khá vô dụng.

Việc nâng cấp Matthew cũng khó vì bạn cần clear map, rồi khe nứt không gian để nâng cấp sao cho Matthew.

Nếu bạn đang xây dựng team "Hào quang nhân vật chính" thì nhất bạn phải dùng Matthew, và Matthew phải học nghề cuối là "Anh hùng" (Bộ binh) vì sẽ có faction buff. Nhưng chú ý là team này toàn hero SSR và sẽ rất tốn kém nếu bạn muốn build 1 team để chơi.

Nếu bạn chơi Matthew như là một nhân vật trong team Quân ánh sáng (team của Elwin, Ledin, Cherie) thì bạn có thể chơi Matthew làm Kỵ binh hay Phi binh để tận dụng khả năng di chuyển xa. Khi nào có điều kiện thì học tiếp nghề chính là Anh hùng vì nghe nói thanh kiếm cuối "Langrisser" hình như chỉ có Matthew mang được.

Matthew nhìn chung kỹ năng không có gì đặc biệt, hầu như các kỹ năng mà Matthew có thì nhiều anh hùng khác cũng có. Trong PVP thì Matthew không thấy có gì mang tính đột phá.

Nếu câu hỏi ban đầu game của bạn cho bạn loại Matthew là Matthew "Cung binh" hay "Matthew" Sát thủ thì tốt nhất bạn chỉ nên học nghề cuối là Anh hùng (Bộ binh) cho đỡ tốn công.

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game Langrisser phiên bản dành cho mobile (Android, iOS) là game thuộc dạng nhập vai kiểu Nhật Bản với game play đánh theo lượt, được phát triển dựa theo 5 bản game của tựa game Langrisser gốc, kết hợp yếu tố gacha, và PVP thời gian thực.

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

...