menu search
sports_esports
Tướng Narm nên chọn nghề cuối là Du Hiệp (Bắn cung) hay Thánh Thiên Mã Thống Soái (Phi binh)? Cách build đồ cho mỗi nghề cuối như thế nào?
thumb_up_alt 1 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Cả 2 đường nghề của Narm đều có chỉ số tấn công như nhau như nghề Du Hiệp có chỉ số kỹ năng cao, nếu kết hợp với kỹ năng bắn tỉa sẽ gây sát thương lớn, đặc biệt là đối với Phi binh. Vì vậy, nếu bạn muốn dùng Narm trong đánh PVP thì nên chọn theo hướng Cung binh. Narm có kỹ năng Ngắm chuẩn nên cũng không bị bất lợi trong việc di chuyển. Trong PVE, bạn cũng có thể cần dùng Narm nếu muốn đánh rồng (Rồng Băng).

Hướng nghề Thánh thiên mã sẽ phù hợp hơn nếu bạn muốn dùng Narm đánh PVE những trận không quan trọng cho nhanh. Hướng nghề này thì Narm yếu hơn Cherie, Clarett hay Angelina.

Cách build đồ cho Narm nhìn chung giống nhau. Thiên phú của Narm sẽ tăng công nên bạn sẽ chọn những trang bị tăng công là ổn. Vấn đề là nghề cung binh và Phi binh khác nhau nên sẽ khác các món đồ.

Cung Binh

Đồ SR

  • Vũ khí: Machine Crossbow (Nỏ cơ khí)
  • Giáp: Adventurer Jacket (Áo khoác thám hiểm)
  • Mũ: Performer Mask (Mặt nạ hề)
  • Phụ kiện: Assault Ring (Nhẫn đột kích)

Đồ SSR

  • Vũ khí: Extreme Magic Crossbow (Cung ma cực hạn), hoặc Hydra Bow (Cung Hydra), hoặc Ullr's Bow (Cung Ullr)
  • Giáp: Last Rites (Nghi thức cuối cùng). Lựa chọn phụ là Assault Suit (Đồ săn đột kích)
  • Mũ: King's Crown (Vương miện vương giả). Lựa chọn phụ Jormungandr's Eye (Mắt Jormungandr).
  • Phụ kiện: Slayer's Emblem (Huân chương giết rồng). Lựa chọn phụ là Lone Star Armlet (Vòng tay cô tinh).

Phụ ma

Sóng dữ (Rough Seas) vì Narm không cần buff di chuyển.

Phi Binh

Tương tự như những Phi binh khác như Cherie.

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game Langrisser phiên bản dành cho mobile (Android, iOS) là game thuộc dạng nhập vai kiểu Nhật Bản với game play đánh theo lượt, được phát triển dựa theo 5 bản game của tựa game Langrisser gốc, kết hợp yếu tố gacha, và PVP thời gian thực.

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

...