menu search
sports_esports
Mình dùng team như thế nào để đánh boss Phượng hoàng (Phoenix) trong bí cảnh Thần điện vĩnh hằng (Eternal Temple)?
thumb_up_alt 2 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Boss Phoenix này có 1 chiêu đánh sát thương vật lý đơn mục tiêu, nhưng Thiên phú, chiêu bị động và chiêu chủ động còn lại đều gây ra sát thương ma pháp. Đặc biệt, chiêu bị động (Thiên hỏa) và chiêu chủ động (Phẫn nộ phượng hoàng) là đánh AOE và còn kèm theo hiệu ứng bỏ qua ma thủ. Vì thế bạn cần phải luyện tướng khỏe, có máu tương đối cao thì đánh mới ổn. Bạn cần xem nâng cấp sao của tướng, nâng cấp giao kết cũng như nâng trang bị.

Một team đánh boss Phượng hoàng thường gồm 1 tank, 2 tướng đánh damage khỏe, và 2 healer.

Faction được buff lực chiến là Hào quang nhân vật chính (Protagonists), Đại sư chiến lược (Strategic Masters) và Mặt sau truyền thuyết (Yeless Legends). Chú ý rằng, nhiều hero của faction Hào quang nhân vật chính lại thuộc faction Quân ánh sáng. Và, tương tự, nhiều hero Đại sư chiến lược lại cũng thuộc faction Vinh quang đế quốc.

Hào quang nhân vật chính/Quân ánh sáng

Đây cũng là team dễ có nhất và thường dùng để đánh boss Phoenix. Ledin sẽ là tank chủ lực trong team đánh này. Nhiệm vụ của Ledin là chịu sát thương vật lý thay cho đồng đội. Healer sẽ là Liana và Tiaris. Nếu bạn không có 1 trong 2 người này thì có thể dùng Almeda. Nhiệm vụ của healer là trị liệu hồi máu khi mà con Phoenix đánh chiêu AOE mất máu toàn đội. Nếu bạn dùng Almeda thì Almeda có thể cast debuff giúp đánh boss dễ hơn.

Sát thương chính là Elwin, đơn giản là tay kiếm tốt đánh PVE, đặc biệt là đánh boss.

Sát thương phụ có thể là Cherie. Nếu bạn có Leon, bạn hoàn toàn có thể dùng Leon thay thế dù khác faction. Leon sát thương mạnh đặc biệt là khi dùng kỹ năng Tinh thần kỵ sĩ, cũng được buff lực trong trận đánh boss này. Cherie thực thế chỉ hữu ích khi dẹp quái, nhưng đánh bosss, đặc biệt là boss level cao thì yếu.

Đại sư chiến lược/ Đế quốc

Bạn sẽ dùng Vargas để làm tank. Leon là là damage chính. Vai trò trị liệu tốt nhất sẽ vẫn là cặp đôi Liana và Tiaris. Lính trị liệu thực ra cũng chẳng cần faction buff, chỉ damage chính là cần nhiều.

Vị trí còn lại là Altenuller với vai trò buff faction và damage phụ. Lanford (hay Lanfengte) chỉ là giải pháp thay thế khi bạn không có Altemuller.

Mặt sau truyền thuyết (Yeless Legends)

Landius sẽ đóng vài trò làm tank và đồng thời cast faction buff. Sigma cũng có thể buff facion buff nhưng Sigma nếu chơi Cung binh thì Landius khó tank, còn chơi kiếm thì Sigma không mạnh.

Healer thì nếu có cặp đôi Liana và Tiaris thì tốt.

Do faction này không có Leon hay Elwin nên phần damage sẽ phụ thuộc vào hero bạn có như Clarett, Angelina, Renne hay Rachel. Do sát thương thấp nên bạn có thể hy sinh 1 healer để kèm thêm 1 damage. Bạn cũng có thể cho Leon  (off-faction) vào đội hình nếu cần.

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game Langrisser phiên bản dành cho mobile (Android, iOS) là game thuộc dạng nhập vai kiểu Nhật Bản với game play đánh theo lượt, được phát triển dựa theo 5 bản game của tựa game Langrisser gốc, kết hợp yếu tố gacha, và PVP thời gian thực.

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

...