search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

2 bình chọn
u/
Trong sự kiện Hành trình U linh giới, có tướng Kazuma Kuwabara coi như phát free mà không biết có dùng được không?

1 Câu trả lời

1 thích
Kazuma Kuwabara là tướng chơi theo kiểu tank giống như Grenier, Aaron hay Freya vì Thiên phú của Kazuma là buff thủ. Tuy nhiên, vấn đề chính là ở Thiên phú của Kazuma. Tướng này chỉ được nhận buff khi có mặt Yuusuke Urameshi hay các tướng là nữ giới. (Có lẽ cha này là chuyên dại gái! và nhà phát hành đem vào Langrisser). Chính vì vậy, Kazuma khó bổ trợ hay kết hợp với các hero khác nếu như bạn không có Yuusuke Urameshi, hay team của bạn chỉ toàn Elwin, Leon, Bernhardt, Landius.

Ở nhánh nghề Giáo binh (Linh thương đấu sĩ), Kazuma có kỹ năng đặc thù là "Sức khỏe là số một" (Health first) nó hơi giống chiêu Thần tướng của Vargas hay chiêu Bất khuất của Landius. Nhưng chiêu này có phần kèm phía sau là dùng 0,6 công thay thế thủ. Tức là bạn muốn Kazuma thủ nhiều thì tăng công cho Kazuma thì mới phát huy được. Điều này làm việc build tướng khá khó.

Ở nhánh nghề Bộ binh (Đấu tướng linh kiếm), Kazuma có chiêu Kiếm vũ giống như Bernhardt nhưng không có "Cắt xét" nên sát thương sẽ yếu và kỹ năng trở nên kém hiệu quả, tương tự như Matthew mà dùng Kiếm vũ vật. Kỹ năng Trả thứ nguyên cũng không khác gì "Kiếm khí" của Matthew chỉ là kèm thêm 1 ít tác dụng chuyển buff thành debuff.

Trong team Quân ánh sáng, Kazuma Kuwabara không thể thay thế Elwin với vai trò Kiếm sĩ, hay Ledin vai trò tank. Trong faction Anh hùng thời gian (không hiểu sao game dịch thành Đầu mối không gian??), Kazuma Kuwabara không thế thay thể Kanzaki hay Sakura, mặc dù faction này có Yusuke Urameshi. Có lẽ team Sao băng rơi, là nơi khả năng tank của Kazuma có thể dùng, dĩ nhiên nếu bạn không có Jugler.
u/
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!