search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

5 bình chọn
u/

Cùng với Liana, Tiaris là một trong hai tướng trị liệu được người chơi quan tâm nhất, và có lẽ là hiệu quả nhất trong game nếu xét mọi mặt. Đây cũng là cặp đôi tướng trị liệu thường được dùng để đánh các boss.

Hai kỹ năng có giá trị nhất và mang tính đặc thù riêng của Tiaris là Tiến kích gia hộ (buff lực công cho một đồng đội), và Thần tích (buff và hồi máu AOE cho đồng đội).

Chọn nhánh nghề

Hai kỹ năng quan trọng của Tiaris đều nằm trong nhánh nghề Tăng lữ (Thánh Nữ Kỵ Sĩ) vì thế đây sẽ là nhánh nghề cần học đầu tiên. Tiaris hoàn toàn có thể chơi tốt ở giai đoạn đầu và giữa game với chỉ nhánh nghề này. Vào giai đoạn cuối game, khả năng trị liệu của Tiaris sẽ có thể không đủ lực đi do các tướng đều đã nâng giao kết/ giao kết trái tim. Khi đó, bạn sẽ sẽ cho Tiaris chuyển sang nhánh nghề Kỳ lân thống soái để tăng các chỉ số cơ bản, đặc biệt là chỉ số Trí lực.

Chọn lính

Tiaris kết hợp với lính Kỵ sĩ thần quan sẽ tương tác khả năng trị liệu và khả năng di chuyển tốt. Đây cũng là loại lính thường dùng trong đánh PVE. Trong PVP, bạn có thể sử dụng Kỵ binh lốc xoáy hoặc Ma nữ để tranh thủ gây sát thương nếu cần.

Chọn phụ ma và trang bị

Tiaris được dùng với mục đích chính là trị liệu nên phụ ma cho Tiaris sẽ là Thủy tinh (Crystal) để tăng cường hiệu ứng này.

Về chọn trang bị, lựa chọn các trang bị tăng hiệu ứng trị liệu là giải pháp an toàn nhất cho cả PVE và PVP. Trong PVP, nếu Tiaris của bạn trị liệu rất tốt thì bạn có thể dùng trang bị tăng Trí lực.

  • Vũ khí: Tay trái nữ thần (Goddess' Left Hand) lựa chọn tốt để tăng hiệu ứng trị liệu. Cây Ký sinh (Mistle), Trượng Olver cũng là tượng tăng trị liệu tốt nhưng các trượng này đòi hỏi Tiaris phải chủ động đánh địch. Trong PVP, bạn cũng có thể dùng Ánh trăng màu xanh (Blue Moon), Mặt trăng màu đỏ (Red Moon), nếu Taris đã trị liệu rất tốt. Đây là những vũ khí tăng Trí lực (kèm tăng máu, hay ma thủ). Nên tránh các loại trượng đòi hỏi phải gây sát thương hay tấn công địch mới kích hoạt kỹ năng.
  • Hộ giáp: Trong PVE: Áo bông thiên nữ (Tennyo's Robe), Áo choàng tinh tú (Galaxy Cloak). Trong PVP: PVP: Áo bông thiên nữ (Tennyo's Robe). Riêng Áo tử thần (Death Robe) chỉ hữu ích khi đấu team địch dùng lính Kẻ ám sát (ví dụ Zerida, Omega).
  • Mũ: Yggdrasil Wreath (món đồ theo event) dùng tốt trong PVE, PVP. Trong PVP, bạn có thể dùng Vương miện thiên nữ (Goddess' Headdress)
  • Trang sức: Nước mắt nữ thần (Goddess' Tear), Nhẫn thần thánh (Holy Ring), Thú nhồi bông Jugler, Ngọc lưu ly (Crytal Ball).

Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!