search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

3 bình chọn
u/

1 Câu trả lời

3 bình chọn

Lanford (hay Lanfengte) là một tướng khá khó build nếu muốn phát huy mọi kỹ năng cũng như khả năng thiên phú.

Trước hết xem Thiên phú của Lanford: Toàn thuộc tính (trừ máu) phe ta trong 2 ô tăng. Như vậy, nếu bạn chơi Lanford bạn phải luôn để Lanford ở cùng các đồng đội. Nếu bạn build Lanford tấn công, bạn phải đánh theo cặp để 2 hero này ở gần nhau. Nếu không bạn sẽ chơi theo kiểu nhao lên đánh 1 cái rồi lại chạy về gần đồng đội.

Faction buff của Lanford: Vế sau của kỹ năng "Chiến pháp vương bài" đòi hỏi tướng và lính khác binh chủng thì hưởng buff công tăng 15%. Vì vậy, nếu bạn muốn sử dụng Lanford để buff siêu cường hóa thì bạn phải chọn lính và tướng khác binh chủng nhau. Với các đồng đội cũng vậy. Điều này nhiều khi hơi phi thực tế, tuy nhiên nếu bạn chơi Lanford đánh cặp với Leon thì rất tuyệt vì Leon chơi kỵ binh nhưng thường sử dụng phi binh như Thiên thần/Dơi hút máu.

Hướng build cho Lanford có 2 hướng:

  • Bộ binh: nên học chiêu "Tinh thần kỵ sĩ" của nhánh Kỵ binh, nhưng chốt nghề cuối là Bộ binh. Nhánh nghề này không cần thiết phải dùng Faction buff. Lính sử dụng là Berserker.
  • Kỵ binh: Chỉ học nhánh nghề Kỵ binh. Nếu sử dụng faction buff thì dùng lính Griffin hoàng gia. Nếu không sử dụng faction buff thì dùng Thiên cẩm thân vệ (Heavenguard).

Cách chọn trang bị và phụ ma cho Lanford

Về cơ bản, tăng công cho Lanford.

Lanford bộ binh:

  • Vũ khí: Đao trảm ma (Demonslayer)
  • Hộ giáp: Giáp chiến của Aeolus (Aeolus' Battle Armor) đây là trang bị theo event nên có thể sử dụng Giáp huyết vân ma (Bloodline Magic Armor).
  • Mũ: Sử dụng mũ đặc thù của Landforf là Lựa chọn của Lanford (Lanford's Second Election).
  • Phụ kiện: Giày thần hành (Apex Boots) để tăng lực di chuyển.

Phụ ma: Sóng dữ (do Lanford đã có lực di chuyển ổn rồi).

Lanford kỵ binh

  • Vũ khí: Người thủ hộ phong ấn (Seal Guardian)
  • Giáp và mũ: như bộ binh
  • Phụ kiện: Huy chương giết rồng (Slayer's Emblem). Nếu không có thì sử dụng bất kỳ loại phụ kiện tăng công nào, nhưng loại trừ Vòng tay cô tinh (Lone Star Armlet) vì món đồ này trái ngược với Thiên phú của Lanford.

Phụ ma: Sóng dữ

u/
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!