search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

6 bình chọn
u/

Betty là tướng có khá nhiều kỹ năng chuyên về thủ như Gương Sáng (chiêu của Ledin), Đoàn kết (game dịch thành "ý kiến người xem") của Serena. Do vậy, đây là hình mẫu của tướng tank. Tuy nhiên có một vấn đề là binh chủng nghề của Betty nếu chọn làm Bộ binh thì sẽ tank kém khi đánh nhau với kỵ binh. Thông thường trong đánh PVE sẽ cần tank tốt để chống kỵ binh, khi đó thì Betty không làm tốt việc này.

Tương tự, Betty có thiên phú là giảm sát thương AOE. Như vậy, vai trò của Betty sẽ là tank trong những trận đánh mà địch có sát thương AOE mạnh. Trong PVP, có lẽ vai trò của Betty sẽ tốt hơn.

Trong team Vinh quang đế quốc, có thể vị trí của Betty không quan trọng lắm vì cả Vargas, và Bernhadt cũng có thể làm tốt. Trong team Ánh sáng, Betty cũng khó cạnh tranh với Ledin vì sát thương cố định của Thiên phú Betty không đủ mạnh. Có lẽ nơi Betty phát huy vai trò tốt nhất là faction Hắc Ám Luân Hồi.

Chọn nghề cuối

Do cả 3 nhánh nghề đều là Bộ binh nên có thể tùy chọn dựa theo kỹ năng học được trong đó. Nhánh nghề Nữ vương (Empress) có 2 kỹ năng là Thiết quyền (chiêu của Bernhadt) và Gương sáng (chiêu của Ledin). Nhánh nghề Kiếm Sĩ Thống Soái thì chỉ có chiêu của Serena. Vì thế, có thể bạn chỉ cần học 1 nhánh nghề Nữ vương là đủ.

Chọn lính

Titan Thủy Tinh là lính tank tốt nhất cho Betty, nhưng bạn phải chờ game ra bản cập nhập loại lính này. Trong lúc chưa có lính này, bạn có thể dùng Titan Nham thạch.

Chọn trang bị và phụ ma

Bạn có thể chọn phụ ma Đá cứng để tăng cường khả năng tank của Betty.

Gợi ý về trang bị

  • Kiếm: Kiếm Giết Rồng Gram (Dragonslayer Gram)/ Người thủ hộ phong ấn (Seal Guardian)
  • Giáp: Bloodline Magic Armor / Áo giáp gương (Mirror Armor)
  • Mũ: Cơn thịnh nộ của Tyr (Fury of Tyr)/ Mũ giáp Aeneas (Aeneas' Helmet)
  • Trang sức: Huy chương bá vương (Overlord Badge)/ Xà cạp cánh thần (Winged Shin Guards)/ Giầy thần hành (Apex Boots)

Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!