search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

5 bình chọn
u/

Rainforce là tướng chơi thiên về sát thương AOE giống như Leonhardt với những kỹ năng đánh đặc biệt và khả năng dịch chuyển. Khi đánh mục tiêu đơn thì Rainforce đánh yếu, do vậy Rainforce chỉ thích hợp đánh PVP.

Thiên phú của Rainforce cho phép Rainforce có thể hành động lại một lần nữa sau khi tích lũy 7 lần buff "Dị tinh" (Otherworldly). Tuy nhiên, sau khi hành động thì Rainforce sẽ mất buff, nên nếu muốn chơi hiệu quả thì cần canh đúng. Nếu không sẽ xảy ra tình trạng Rainforce hết buff đánh yếu nhưng lại nằm vào trong tầm đánh của địch.

Chọn nghề cuối

Rainforce có 2 nhánh nghề Bộ binh (Kiếm Thánh) và Kẻ ám sát (Dị tinh vương tử). Ở mỗi nhánh nghề đều có kỹ năng đặc biệt. Kiếm Thánh có chiêu Nguyệt thực (Eclipse), Dị tinh có chiêu Tinh thích (Star Stab). Chiêu Nguyệt thực hay hơn vì Rainforce nhảy vào giữa đám quân địch, gây sát thương trong tầm đánh 2 ô, lấy 1 buff và nếu có bạo kích thì tạo 1 debuff. chiêu này có phần hơi giống kiểu đánh của Listell. Chiêu Tinh thích (Star Stab) đòi hỏi địch đứng theo đường thẳng nên có đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, một lý do khác nên chọn nhánh nghề Bộ binh là có chỉ số cơ bản cao hơn.

Chọn lính

Cyborg - lính bộ binh mới, ngoài ra bạn có thể dùng Berserker hoặc Samurai.

Chọn trang bị và phụ ma

Gợi ý set đồ 1:

  • Vũ khí: Lưỡi cân bằng
  • Giáp: Giáp nguyên chất
  • Mũ: Mũ giáp nguyên chất
  • Trang sức: Ma phù phán xử

Gợi ý set đồ 2:

  • Vũ khí: Đao trảm ma
  • Giáp: Giáp đại địa
  • Mũ: Mũ giáp nguyên chất
  • Trang sức: Vớ bông đỏ

Phụ ma: Gió nhẹ


Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!