search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

1 thích
u/
Trong các lính mới cập nhật thì nên tập trung đầu tư con nào trước

1 Câu trả lời

0 bình chọn

Cái này tùy thuộc và hero nào bạn đang có. Các lính mới cũng chỉ có một số ít hero có thể dùng.


Hộ vệ người cây:

Landius, Listell, sau này có thêm Emily (hoặc Emilia)

Landius thường chơi ngựa (Kỵ binh hoàng gia) tốt hơn. Khi nào game mở ải Isengard thì hãy dùng.
Với Listell thì đây là lính có khả năng tank tốt nhất, nhưng lối chơi của Listell không nhất thiết phải dùng.

Titan Thủy tinh (hoặc như game dịch thành Người tạo hình thủy tinh):

Ledin, Betty, Pierre, Grenier

Nếu bạn chơi tướng mới Betty thì nên dùng. Với Ledin, bạn sẽ dùng lính này khi muốn build đội hình đánh PVP vì đây là lính tank có khả năng phản sát thương ma pháp.

Cyborg (game dịch thành Người cải tạo ma nơ canh??):

Sigma, Gizarof, Rainforce

Lính này đánh tầm xa nếu tướng dùng chiêu đánh xa. Nếu bạn chơi tướng mới Rainforce thì dùng. Còn Sigma thường sẽ chơi cung, còn Gizarof thì lính gì chơi cũng không hay.

Thần vệ nữ hoàng:

Clarett, Freya, Chris

Lính này giảm sát thương ma pháp, thích hợp PVP. Thường Clarett chơi Phi binh, Freya chơi giáo. Chris thì nhường chỗ cho Yulia. Nếu có sử dụng lính thần vệ nữ hoàng thì cũng chỉ là trong đánh PVP.

Kỳ lân (Unicorn):

Tiaris, Emily ( Mystery Knight), Yulia, Deedlit

Lính Kỵ binh nhưng đánh sát thương ma pháp. Rất nên luyện nếu chơi Yulia và Tiaris.

Bò cạp (Scorpion):

Lính này ít dùng vì chỉ phát huy toàn lực khi đánh trong địa hình sa mạc, tương tự như lính Thủy binh khi dưới nước.

Thuật sĩ ma tinh (Crystal Warlock):

Bozel, Rachel, Angelica, Jessica

Tướng ma pháp chơi lính Ma nữ tốt hơn.

Tinh Linh nhện ma (Spider Demon):

Egbert, Sonya, Gerold & Layla

Do lính Quái vật thường bị Tăng lữ khắc chế nên ít dùng, hoặc chẳng thấy ai dùng.

Linh mục rừng rậm (Forest Priest):

Anna, Almeda, Wiler, Jessica thời trẻ (Young Jessica)

Đây là lính trị liệu khá tốt nhưng không phải cho Liana hay Tiaris. Vì thế nếu sau này game ra tướng Young Jessica, bạn có thể dùng.

Dũng sĩ cánh thép (Dũng sĩ cánh thép):

Elwin, Lanford, Letecia, Keith

Đây là lính tốt nhất cho Lanford. Với Elwin, thường sẽ vẫn chơi với lính Hầu gái, nhưng cũng có thể dùng lính này để tránh bị khắc chế với Kỵ binh.

Tinh linh thủy triều (Tide Elf):

Lester, Lewin, Angelina

Đây là lính Thủy binh gây sát thương ma pháp. Chỉ dùng khi bạn muốn build đội hình "dị" với Angelina để đánh boss nào đó.

Tổng hợp lại, có lẽ bạn nên luyện Dũng sĩ cánh thép và Kỳ lân trước.

u/
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!