search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

4 bình chọn
u/

Elwin là tướng được dùng khá nhiều trong PVE vì khả năng hồi máu tốt. Ngoài ra các kỹ năng khác như tạo debuff, giải trừ cũng hỗ trợ tốt cho khả năng tấn công của Elwin.

Kỹ năng và nhánh nghề

Elwin có thể chơi tốt chỉ với một nhánh nghề Anh Hùng. Khi đó bạn có thể sử dụng combo kỹ năng Phát hiện + Kiếm hồn + Ánh sáng bất tử. Nếu bạn có một team Quân ánh sáng hoàn chỉnh (có Ledin buff kỹ năng siêu cường hóa thay cho Elwin) và muốn Elwin mạnh hơn có thể tham khảo các combo khác:

Anh Hùng: Phá giáp + Gầm thét + Kiếm hồn
Đại nguyên soái: Phá giáp + Gầm thét + Đánh chặn đầu
Đại nguyên soái: Phát hiện + Kiếm hồn + Đánh chặn đầu

Thông thường nhánh nghề Anh Hùng (bộ binh) sẽ giúp Elwin mạnh trong PVP. Trong đánh PVP, Elwin có thể chuyển nghề Đại nguyên soái để có chỉ số tốt hơn.

Lính

Hầu gái che mặt: lính Bộ binh
Kỵ sĩ rồng: trong trường hợp bạn cần giải quyết map với lính kỵ binh (ví dụ đánh Aniki Anton)
Đội trưởng bóng tối: khi bạn cần lính giáo (ví dụ Aniki Samson)
Dũng sĩ cánh thép: để tránh bi khắc chế với lính Kỵ binh.

Trang bị

Vũ khí : Kỵ sĩ lang thang (món đồ đặc biệt của Elwin) / Người thủ hộ phong ấn
Giáp: Giáp Aeneas
Mũ: Mặt na ma cà rồng
Trang sức: Huy chương bá vương / Giầy thần hành

Phụ ma

Nếu bạn dùng Giày thần hành (tăng lực di chuyển) thì có thể dùng phụ ma Trăng tròn để tăng chiến lực cho Elwin. Nếu sử dụng Xà cạp cánh thần/Huy chương bá vương thì cần sử dụng phụ ma gió nhẹ vì Elwin rất cần khắc phục nhược điểm này.


Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!