menu search
sports_esports

Ledin có lẽ là tướng tank PVE tốt nhất với lực đánh khi chịu sát thương cho đồng đội rất mạnh. Trong đấu PVP, Ledin hoạt động kém hiệu quả hơn so với tướng tank khác là Landius. Landius có thể tank được sát thương từ lính Bộ binh tốt, và có phản đòn sát thương AOE, tầm xa. Trong khi đó, Ledin không có lợi thế này, cũng như khả năng di chuyển thấp.

Kỹ năng và nhánh nghề

Việc học cả 2 nhánh nghề cho Ledin là cần thiết. Bạn có thể bắt đầu trước với nhánh nghề có faction buff (Vương Giả)

Combo 1: Gương sáng +  Thần vệ + Phán quyết công lý
Ledin lãnh vai trò cast faction buff cho Elwin và đồng đội

Combo 2: Gương sáng +  Thần vệ + Nắng gắt
Khả năng tập trung phòng thủ và hồi máu tốt nhất

Combo 3: Gương sáng + Dâng hiến + Nắng gắt
Trong trường hợp không cần Ledin tank

Lính

Bạn dùng Zealot, Thần Amazon/Titan Thủy tinh, hay Hầu gái che mặt tùy thuộc vào bạn muốn tank lính địch gì. Thông thường Zealot sẽ là lựa chọn khi bạn không rõ địch, hoặc cần tank nhiều chủng loại khác nhau.

Trang bị và phụ ma

Ledin sẽ dùng phụ ma Đá cứng để khả năng hồi máu tốt nhất.

Gợi ý combo trang bị

  • Set 1: Tập luyện thử tín ngưỡng (Búa độc quyền của Ledin) + Giáp đại địa + Thần địa ngục + Huy chương bá vương
  • Set 2: Tập luyện thử tín ngưỡng (Búa độc quyền của Ledin) + Giáp nguyên chất + Mũ giáp nguyên chất + Huy chương bá vương
  • Set 3: Lời thề chính nghĩa + Giáp huyết vân ma + Mặt nạ ma cà rồng + Phù hộ thánh vương
thumb_up_alt 4 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau


Game Info

Game Langrisser phiên bản dành cho mobile (Android, iOS) là game thuộc dạng nhập vai kiểu Nhật Bản với game play đánh theo lượt, được phát triển dựa theo 5 bản game của tựa game Langrisser gốc, kết hợp yếu tố gacha, và PVP thời gian thực.

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

...