menu search
sports_esports

Altemuller có hai hướng build khác biệt nhau là hướng tank (giáo bính) và hướng công (phi binh). Tùy thuộc vào team mà bạn đang xây dựng mà bạn sẽ chọn Altemuller phù hợp cho đội hình của mình.

Thông thường, Altemuller sẽ chọn chơi Phi binh, vì thường có nhiều lựa chọn cho tank như Vargas. Nhưng nếu bạn hoàn toàn thiếu tank thì Altemuller cũng không phải lựa chọn tệ. Altemuller có kỹ năng tank là Cánh tay mạnh mẽ cũng khá đặc biệt vì thời gian tác dụng cũng như hồi chiêu là 3 lượt, chứ không như các tướng tank khác chỉ có 2 lượt.

Combo kỹ năng

Altemullar Giáo binh (nhánh nghề Đại Nguyên Soái):
Chịu đòn + Đại sư chiến trường (faction buff) + Cánh tay mạnh mẽ

Altemuller Phi binh:
Cơn lốc + Tiếp viện + Lôi đình

Altemuller 2 dòng:

Chịu đòn + Đại sư chiến trường (faction buff) + Hơi thở của rồng

Chú ý kỹ năng Thức tỉnh của Altemuller có thời gian hồi chiêu 6 lượt, đồng thời đòi hỏi phải có 2 địch ở gần, và giết mục tiêu thành công thì mới giảm hồi chiêu được. Vì thế có thể sẽ khó thực hiện.

Trang bị và phụ ma

Combo 1: Hộ vệ ngai vàng + Áo giáp Gargoyle + Vương miện Riguler + Xà cạp cánh thần

Đây là combo mang tính thủ, có thể dùng cho cả Altemuller Giáo binh, hoặc Altemuller Phi binh nhưng chơi hướng thủ. Phụ ma: Thép hoặc Đá cứng.

Combo 2: Ragnarok + Nghi thức cuối + Vương miện Rigular + Huân chương giết rồng

Đây là combo công dành cho Altemuller phi binh. Phụ ma Trăng tròn vì Altemuller có thể dùng Tiếp viện để hồi máu. Nếu bạn thay Tiếp viện bằng chiêu faction buff (Đại sư chiến trường) thì có thể không phát huy được vì Trăng tròn đòi hỏi máu phải trên 80%. Khi đó bạn phải chọn lính Dơi hút máu để luôn giữ máu ở mức > 80%.

Vương miện Rigular là món trang bị đặc thù cho Altemuller, nếu bạn không có thì có thể dùng Mắt Jormungandr làm giải pháp thay thế tạm.

thumb_up_alt 5 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau


Game Info

Game Langrisser phiên bản dành cho mobile (Android, iOS) là game thuộc dạng nhập vai kiểu Nhật Bản với game play đánh theo lượt, được phát triển dựa theo 5 bản game của tựa game Langrisser gốc, kết hợp yếu tố gacha, và PVP thời gian thực.

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

...