menu search
sports_esports

Jugler là một tướng tank có khả năng hồi máu cho đồng đội khá tốt. Jugler cũng là một tướng mang faction buff nên rất thường được dùng trong đánh PVP và thường xuyên bị cấm ra trận trong PVP đỉnh cao. Tuy nhiên để kích hoạt khả năng tank của Jugler thì cần phải đầu tư khá nhiều, và có lẽ là một trong những tướng cần đầu tư nhiều nhất trong game. Bạn phải cho Jugler học cả 3 nhánh nghề, phải nâng hết Giao kết và phải có trang bị đặc thù của Jugler.Trong đánh PVE đầu game thì Jugler ít dùng vì do lúc này Jugler chưa thể phát huy mọi tiềm năng.

Kỹ năng và nhánh nghề

Các combo kỹ năng gợi ý:

Combo 1: Sứ giả biển + Răn đe quái thú + Bài ca thánh thú.

[Hydra] Bài ca thánh thú (Thánh thú tán ca) là kỹ năng Thức tỉnh của Jugler.

Combo 2: Răn đe quái thú + Cảnh giác + Hơi thở băng giá

[Behemoth] Dùng đánh PVP.

Combo 3: Cấp cứu + Phòng thủ uy hiếp + Ấn thánh thú (faction buff)

Buff khả năng phòng thủ cao nhất.

Bạn có thể bắt đầu trước với nhánh nghề Behemoth để học faction buff.

Lính

Jugler có loại lính tank rất khủng trong game đó là Quái thú Tôm hùm. Nếu muốn dùng Jugler vào việc tấn công có thể dùng Dơi hút máu/Garygoyle (Quỷ đá).

Trang bị và phụ ma

Combo 1: Lời thề chính nghĩa + Nghi thức cuối + Món quà của Jugler + Huân chương thợ rèn.

Đây là combo buff thủ = ma thủ tốt dành cho đánh PVP. Món quà của Jugler (game dịch thành Juglemiar Tặng) là trang bị của riêng Jugler. Combo này rất khó để đánh bại vì thủ cả 2 dòng vật lý lẫn ma pháp.

Combo 2: Kiếm giết rồng Gram + Chiến giáp Phong vương + Món quà của Jugler + Huân chương thợ rèn.

Combo này tập trung thủ và máu, dùng đánh nhiều mục đích.

Về phụ ma, có khá nhiều hướng để lựa chọn. Nếu bạn muốn tăng cường ma thủ, có thể chọn 2 cặp phụ ma xanh dương. Nếu bạn muốn tăng máu cho Jugler, có thể chọn phụ ma Đại thụ.

thumb_up_alt 5 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau


Game Info

Game Langrisser phiên bản dành cho mobile (Android, iOS) là game thuộc dạng nhập vai kiểu Nhật Bản với game play đánh theo lượt, được phát triển dựa theo 5 bản game của tựa game Langrisser gốc, kết hợp yếu tố gacha, và PVP thời gian thực.

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

...