menu search
sports_esports

Virash là tướng có Thiên phú khá đặc biệt có thể "bất tử" trong 6 lượt khi bạn đạt cấp 6 sao. Cụ thể, cứ mỗi lần Virash nhận sát thương chí mạng thì sẽ không chết mà nhận được buff "Bất Tử" kéo dài trong (1,2,2,3) lượt. Buff này làm Virash không bị chết khi nhận sát thương chí mạng. Khi buff "Bất Tử" này hết hiệu lực thì Virash sẽ chết. Vì thế để tận dụng hiệu quả thì bạn cần cho Virash thỏa sức đánh địch, nếu bị đánh đến mức chí mạng thì càng tốt vì sẽ duy trì được buff "Bất Tử" này mãi. Phần còn lại trong Thiên phú của Virash cũng phù hợp với lối chơi này: máu càng ít thì sát thương càng mạnh.

Tuy nhiên, về các kỹ năng chiến đấu thì Virash không có kỹ năng gì đánh chú ý lắm. Kỹ năng "Bội suất" (Suplex) có khả năng đầy kẻ địch về phía sau của Virash nếu kẻ địch không được bảo vệ. Kỹ năng này có mức sát thương không cao, nhưng đòi hỏi Virash phải tiến sát gần địch, nên sẽ kém hiệu quả so với chiêu Móc Xích của Lester, hay Luân Chuyển của Angelina. Virash sẽ dùng nhiều kỹ năng Thủy Giáo, nếu kết hợp với Cưỡi Nước thì sát thương có hệ số là x2, cũng là hệ số sát thương cao nhất trong game.

Trong PVE, Virash ít được sử dụng, ngoài trừ việc bạn cần build một team thủy chiến. Trong PVP, với khả năng bất tử của mình, Virash có thể dùng được.

Nhánh nghề và Kỹ năng: Virash có những kỹ năng thích hợp đánh Thủy binh nên nhánh nghề chính là Thủy binh. Các kỹ năng gợi ý dùng: Cưỡi Nước + Thủy Giáo + Bội Suất (Game dịch thành "Ngã lưng").

Nếu build đấu 1vs 1: Cưỡi Nước + Thủy Giáo + Gầm thét

Lính: Đao khách thằn lằn.

Trang bị và phụ ma

Vũ khí: Ragnarok / Người hòa giả (Peacemaker)
Giáp: Da thằn lằn ma (Demon Lizard Skin)/ Giáp Kim Cang (Monkey King's Vest)
Mũ: Vương miện vương giả (King's Crown). Nếu Virash chơi trong team Mưa Sao Băng thì có thể dùng Ruy băng đỏ (Red Ribbon) để tận dụng faction buff Đòn bụi cuốn của Zerida.
Trang sức: Vớ bông đỏ (Apex Boots)

Virash có lực di chuyển kém nền cần Vớ bông đỏ (Apex Boots) để tăng lực di chuyển. Nếu không có thì dùng trang sức tăng công như Huân chương giết rồng (Slayer's Emblem), Xà cạp cánh thần (Winged Shin Guards), Ma phù phán xử (Judge Talisman).

Phụ ma: Nếu Virash di chuyển kém thì dùng Gió nhẹ. Nếu đánh yếu thì dùng Sóng dữ.

thumb_up_alt 4 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau


Game Info

Game Langrisser phiên bản dành cho mobile (Android, iOS) là game thuộc dạng nhập vai kiểu Nhật Bản với game play đánh theo lượt, được phát triển dựa theo 5 bản game của tựa game Langrisser gốc, kết hợp yếu tố gacha, và PVP thời gian thực.

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

...