menu search
sports_esports
Mọi người cho mình hỏi bond là gỉ? Mình thấy một số group họ nói bond nhưng không hiểu
thumb_up_alt 4 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Bond là Giao kết đó bạn, tức là mức độ giao kết giữa anh hùng này và và anh hùng khác.

Bạn có thể vào mục Giao Kết  bằng nút "Giao Kết" nằm giữa "Luyện Binh" và "Lữ Đoàn".

Khi bạn bấm vào 1 hero bất kỳ sẽ có 3 tính năng là:

  • Sức Mạnh Giao Kết
  • Vận Mệnh
  • Tặng Quà
Sức Mạnh Giao Kết là tính năng nâng cấp các chỉ số cơ bản của tướng. Tùy tường tướng khác nhau mà có những yêu cầu kích hoạt khác nhau, nhưng trước hết là Độ thân mật. Độ thân mật có thể tăng lên bằng cách tặng quà cho hero.

Một số yêu cầu mở khóa Sức Mạnh Giao Kết thường thấy là:
  • Độ thân mật đạt cấp 5, 10, 15, 23, 25
  • Dùng hero đó đánh thắng 5 trận đấu trường
  • Dùng hero đó clear một màn Khe nứt không gian
  • Dùng hero đó học một nhánh nghề chỉ định
  • Làm nhiệm vụ Vận mệnh với sự giúp đỡ của một hero chỉ định khác
Trong các yêu cầu trên thì yêu cầu làm nhiệm vụ Vận mệnh với sự giúp đỡ của một hero chỉ định khác là khó nhất. Bởi vì bạn phải có hero chỉ định kia.
Ví dụ:
Bạn có hero Elwin, và yêu cầu mở khóa Sức Mạnh Giao Kết thứ 5 đòi hỏi bạn phải có hero Liana để làm nhiệm vụ Vận Mệnh "Con đường Cô Vương".
Khi đó, ta nói Liana giúp Elwin mở khóa Sức Mạnh Giao kết, hoặc các bạn nói tắt là Liana mở "bond " cho Elwin.
thumb_up_alt 1 thích


Game Info

Game Langrisser phiên bản dành cho mobile (Android, iOS) là game thuộc dạng nhập vai kiểu Nhật Bản với game play đánh theo lượt, được phát triển dựa theo 5 bản game của tựa game Langrisser gốc, kết hợp yếu tố gacha, và PVP thời gian thực.

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

...