menu search
sports_esports
Mọi người cho hỏi là mình có nên dùng Ma thạch (Runestone) để cho Tiaris học nhánh nghề Thống Soái Kỳ Lân không? Mình dùng Tiaris hàng ngày nhưng thấy mấy kỹ năng bên nhánh nghề Thống Soái Kỳ Lân chẳng có ích gì.
thumb_up_alt 3 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Mặt lợi:
Nhánh nghề Thống Soái Kỳ Lân có chỉ số Trí lực cơ bản cao hơn 38 điểm, và khi đạt mức độ lành nghề cao nhất thì có thể điểm thưởng là 37.  Như vậy, sự chênh lệch giữa 2 nhánh nghề là 75 điểm trí lực (406 vs 481).  Với Trí lực cao hơn thì Tiaris sẽ bơm máu nhiều hơn 1 tí, và nếu có đánh địch thì cũng sát thương cao hơn 1 tí.

Nhưng quả thật, khu dùng Tiaris thì phần lớn thời gian sẽ quanh quẩn việc hồi máu, không hồi máu đơn, thì hồi máu đa mục tiêu, không thì buff Thần Tích, hoặc Tiến Kích Gia Hộ, nên Tiaris không có thời gian để đánh kẻ địch. Vì thế, kỹ năng "Đạn Bay Thần Thánh" của Tiaris rất hiếm khi dùng, nếu không muốn nói là chẳng dùng bao giờ. Tuy nhiên, Tiaris có kỹ năng "Ma kháng nhóm" có thể dùng được khi đánh PVP với team địch chủ yếu là sát thương ma pháp.

Việc học nhánh nghề Thống Soái Kỳ Lân sẽ cho bạn dùng được lính xe ném đá, cũng như Kỵ sĩ cung đột kích. Nhưng do Tiaris không có thời gian đánh địch nên những loại lính này chẳng có ý nghĩa gì mấy với Tiaris cả. Bạn cứ dùng Ma nữ là ổn.

Mặt hại:
Tốn 2 cục Ma thạch. Đặc biệt nếu bạn quay được tướng tốt mà nhất thiết phải học cả 2 nhánh nghề (để lấy skill, hoặc  mở khóa Giao kết chẳng hạn) thì bạn bỡ lỡ cơ hội để up tướng này.

Do vậy, bạn cần xem team bạn đã ổn chưa, vì việc cho Tiaris học nhánh nghề thứ 2 không phải là vấn đề bức bách. Tiaris chơi 1 nhánh nghề vẫn rất ổn. Hãy ưu tiên cho các tướng sát thương mạnh trước như Bozel, Zerida, Lana, Leonhardt.... khi ổn rồi thì mới đến lượt Tiaris.

thumb_up_alt 0 thích


Game Info

Game Langrisser phiên bản dành cho mobile (Android, iOS) là game thuộc dạng nhập vai kiểu Nhật Bản với game play đánh theo lượt, được phát triển dựa theo 5 bản game của tựa game Langrisser gốc, kết hợp yếu tố gacha, và PVP thời gian thực.

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

...