menu search
sports_esports

Mình đăng lại thông tin do web mới bảo trì lại.

Câu hỏi của  Christian Duy:
Mình đang sử dụng Mathew làm Bộ Binh do mình không có Elwin và Bernhart. Chỉ mình cách build tướng này để đi lâu dài về sau. Cám ơn.

Trả lời:

Nếu bạn cần lính Bộ binh để thay thế cho Elwin thì Matthew không phải là lựa chọn tốt vì khả năng hồi máu của Matthew không hiệu quả trong khi Elwin có Thiên phú và kỹ năng để hồi máu. Lựa chọn thay thế tốt nhất cho Elwin (chẳng hạn như bạn đánh Rồng sấm sét) là Lewin (em trai của Elwin).

Nếu bạn dùng Lewin thì dùng combo kỹ năng sau: Trảm Dương + Gào Thét + Gầm thét

Trang bị: Người thủ hộ phong ấn/Búa Mjolnir (vũ khí) + Giáp Aeneas + Mặt nạ ma cà rồng + Xà cạp cánh thần.

Với Matthew, thì chỉ nên chơi 2 dòng Matthew Phi binh (với gốc là phi binh) và Matthew Kỵ binh. Hai trường hợp Matthew Cung binh và Matthew sát thủ thì không nên dùng vì kỹ năng kém xa các tướng khác.

Matthew Phi binh có thể tham khảo:

Kỹ năng: Kiếm gãy (chiêu cấp 70) + Kiếm khí + Cơn lốc
hoặc  Ánh sáng kế thừa (faction buff) + Chỉ huy công + Tốc hành (đánh hỗ trợ trong PVP)

Trang bị: Người hòa giải + Nghi thức cuối + Vương miện vương giả + Đoàn kết (nhẫn đặc biệt của Matthew)
Hoặc Kỵ sĩ cuối cùng + Đồ săn đột kích + Mặt nạ Rocky + Xà cạp cánh thần (combo thời gian đầu game)

Matthew Kỵ binh có thể tham khảo:

Kỹ năng: Vòng vo + Cường tập + Kiếm khí (công)
Vòng vo + Ánh sáng kế thừa + Kiếm khí
Vòng vo + Ánh sáng kế thừa + Chỉ huy công  (hỗ trợ)

Trang bị:  Người thủ hộ phong ấn + Chiến giáp phong vương + Mặt nạ ma cà rồng + Đoàn kết (nhẫn đặc biệt của Matthew)
hoặc: Kỵ sĩ cuối cùng + Giáp Aeneas + Mũ lãnh đạo + Xà cạp cánh thần (combo thời gian đầu game)

Loại lính nên dùng cho Matthew Phi binh và Matthew Kỵ binh là Thiên thần, và sau này game sẽ có thêm 1 loại Kỵ binh mới gọi là Hiệp sĩ cơ khí, hay Kỵ sĩ máy.

Nếu bạn vẫn muốn dùng Matthew Bộ binh thì có thể tham khảo:

Kỹ năng:  Kiếm gãy (level 70)/Ánh sáng kế thừa + Kiếm khí + Trảm Dương (đánh PVE)

Hoặc Ánh sáng kế thừa + Kiếm khí + Chỉ huy công (hỗ trợ)

Chiêu kiếm vũ của Matthew do không có kỹ năng bị động hỗ trợ nên sẽ không đánh PVP được như kiểu của Bernhadt.

Trang bị: Người thủ hộ phong ấn + Chiến giáp phong vương +Mũ lãnh đạo + Đoàn kết (nhẫn đặc biệt của Matthew)
Hoặc  Kiếm giết rồng gram + Giáp Aeneas + Mặt nạ ma cà rồng + Giầy thần hành.

Về phụ ma, dù chơi ở vị trí vài trò nào thì do Thiên phú của Matthew thiên về hỗ trợ nên phụ ma ưu tiên Trăng tròn. Bạn cũng có thể dùng tạm Sóng dữ nếu cảm thấy Matthew đánh hơi yếu, hoặc nếu đánh PVP thì có thể cần Gió nhẹ (đặc biệt là Matthew Bộ binh).

thumb_up_alt 5 thích
add_commenttrả lời skip_previoustrước skip_nextsau

1 Câu trả lời

Nếu Matthew mà gốc Cung binh với Sát thủ thì chỉ chơi sang dòng Bộ binh dùng tạm thôi. Mấy chiêu đánh xa thì cũng không khác gì Kiếm Khí, còn mấy buff hỗ trợ thì Matthew bình thường đã mất slot để chọn faction buff Ánh sáng kế thừa rồi, mà chiêu hỗ trợ còn lại thì chỉ có Chỉ Huy Công là xài được vì sẽ tạo aura cho đồng đội xung quanh.
thumb_up_alt 2 thích


Game Info

Game Langrisser phiên bản dành cho mobile (Android, iOS) là game thuộc dạng nhập vai kiểu Nhật Bản với game play đánh theo lượt, được phát triển dựa theo 5 bản game của tựa game Langrisser gốc, kết hợp yếu tố gacha, và PVP thời gian thực.

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

...