menu search
sports_esports

LANGRSISSER

Rachel thích hợp nhất làm class gì?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Build tướng nào như thế nào thì hay?
thumb_up_alt 1 thích
comment 2
finalranger
Gerold & Layla nên chơi theo nghề gì?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Chơi tướng Landius nên đi theo nhánh nào?
thumb_up_alt 1 thích
comment 2
finalranger
Những tướng nào dùng làm healer tốt?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Tướng này có dùng làm tank được không?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Tướng Elwin nên build theo đường nào?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Tướng này thích hợp chơi class gì?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Tướng này nên chơi theo nhánh nào?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Những tướng nào hay có thể dùng làm tank?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Tướng nào nên chơi theo nghề gì thì hay?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Trong game này mình có nên dùng Ngọc Thánh Ma để mua, hay chỉ nên dùng hamburger để đổi?
thumb_up_alt 1 thích
comment 2
finalranger
Tướng nào chơi thích hợp vài trò gì?
thumb_up_alt 2 thích
comment 1
seohyun finalranger
Làm sao để triệu hồi tướng Leon có độ hiếm là SSR?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Hero này chơi như thế nào?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Tướng này mạnh về cái gì và chơi như thế nào?
thumb_up_alt 1 thích
comment 2
finalranger
Hero mới Gizarof nên chơi job gì thì hợp lý?
thumb_up_alt 1 thích
comment 1
finalranger
Muốn nhập mã Giftcode thì mình vào chỗ nào?
thumb_up_alt 1 thích
comment 2
finalranger
Liana là hero trị liệu hay nhất trong game Langrisser, cả trong PVE lẫn PVP. Liana có khả năng trị liệu chủ động, trị liệu nhóm, giải debuff, tăng buff và quan trọng nhất là kỹ năng "Hành động lại" giúp đồng minh, nhất là đồng minh có sát thương cao, có thể thi triển [...]
thumb_up_alt 1 thích
comment 0
finalranger
Gizarof là leader của faction Lĩnh vực siêu phàm (Mythical Realm). Nếu bạn đang có ý định build 1 team Lĩnh vực siêu phàm thì đây là một team chuyên về triệu hồi kết hợp với ma pháp. Gizarof là tướng chơi khá tốt trong PVP, nhưng gần như vô dụng khi đánh PVE. [...]
thumb_up_alt 1 thích
comment 0
finalranger

Game Info

Game Langrisser phiên bản dành cho mobile (Android, iOS) là game thuộc dạng nhập vai kiểu Nhật Bản với game play đánh theo lượt, được phát triển dựa theo 5 bản game của tựa game Langrisser gốc, kết hợp yếu tố gacha, và PVP thời gian thực.

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

...