search
Đăng nhập

Hào quang nhân vật chính

Matthew

Thành viên

Elwin (SSR), Dieharte (SSR), Ledin (SSR), Tiaris (SSR), Liana (SSR), Landius (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Sigma (SSR), Estelle (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Chris (SR), Almeda (SR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR)

Empire's Honor (Vinh quang đế quốc)

Bernhardt (SSR), Leon (SSR), Lance (SR)

Thành viên

Elwin (SSR), Altemuller (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Varna (SR), Hein (SR), Sonya (SR), Emerick (SR), Imelda (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Olivier (SR), Iris (SR), Leticia (SR), Rohga (SR), Anna (SR), Laird (SR), Betty (SSR), Emilia (SSR).

Dark Reincarnation (Hắc Ám Luân Hồi)

Bozel (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Listell (SSR), Zerida (SSR), Lana (SSR), Renne (SSR), Altemuller (SSR), Gizarof (SSR), Varna (SR), Egbert (SR), Sonya (SR), Feraquea (SR), Betty (SSR), Omega (SSR)

Legion of Glory (Quân ánh sáng)

Elwin (SSR), Ledin (SSR), Grenier (SR),

Thành viên

Cherie (SSR), Liana (SSR), Estelle (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Narm (SR), Chris (SR), Hein (SR), Angelica (SR), Lester (SR), Jessica (SR), Scott (SR), Keith (SR), Aaron (SR), Matthew (SR), Almeda (SR), Yulia (SSR), Grenier (SR).

Heroes of Time (Anh hùng thời gian)

Joshua (SSR), Yusuke Urameshi (Yuusuke Urameshi) (SSR), Angelica (SR),

Thành viên

Estelle (SSR), Klose (SR), Renne (SSR), Leonhardt (SSR), Sakura Shinguji (SSR), Sumire Kanzaki (SRR), Olivier (SR), Iris (SR), Hiei (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Meteor Strike (Sao băng rơi)

Zerida (SSR)

Thành viên

Angelina (SSR), Jugler (SSR), Dieharte (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Sigma (SSR), Clarett (SSR), Brenda (SSR), Silverwolf (SR), Narm (SR), Kirikaze (SR), Laird (SR), Lester (SR), Rohga (SR), Pierre (SR), Feraquea (SR), Omega (SSR), Hiei (SSR), Virash (SSR)

Mythical Realm (Lĩnh vực siêu phàm)

Gizarof (SSR)

Thành viên

Bernhardt (SSR), Bozel (SSR), Zerida (SSR), Jugler (SSR), Lambda (SSR), Akaya (SSR), Sophia (SR), Jessica (R), Almeda (SR), Yulia (SSR), Rainforce (SSR), Yusuke Urameshi (SSR)

Origins of Light (Cội nguồn ánh sáng)

Dieharte (SSR), Freya (SR), Jugler (SSR),

Thành viên

Gerold & Layla (SSR), Tiaris (SSR), Luna (SSR), Leonhardt (SSR), Alustriel (SSR), Akaya (SSR), Silverwolf (SR), Kirikaze (SR), Sophia (SR), Liffany (SR), Dios (SR), Jessica (SR), Pierre Lewin(SR), Hiei (SSR)

Princess Alliance (Liên minh công chúa)

Luna (SSR), Sheryl Fanier (SSR),

Thành viên

Liana (SSR), Angelina (SSR), Clarett (SSR), Tiaris (SSR), Cherie (SSR), Joshua (SSR), Lana (SSR), Sumire Kanzaki (SSR), Liffany (SR), Sonya (SR), Chris (SR), Klose (SR), Narm (SR), Sophia (SR), Freya (SR), Iris (SR), Anna (SR), Yulia (SSR)

Strategic Masters (Đại sư chiến lược)

Altemuller (SSR), Lanford (SR),

Thành viên

Gerold and Layla (SSR), Luna (SSR), Leon (SSR), Wiler (SSR), Lance (SR), Olivier(SR), Imelda (SR), Emerick (SR), Egbert (SR), Vargas (SR), Leticia (SR), Serena (SR), Dios (SR), Scott (SR), Alus (SR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR)

Yeless Legends (Mặt sau truyền thuyết)

Landius (SSR), Sigma (SSR)

Members(SR),

Lanford (Lanfengte) (SSR), Listell (SSR), Sheryl Fanier (Shelfaniel) (SSR), Angelina (SSR), Rachel (SSR), Lambda (SSR), Renne (SSR), Klose (SR), Wiler (SSR), Brenda (SSR), Serena (SR), Clarett (SSR), Kurama (Youko Kurama) (SSR), Rainforce (SSR), Virash (SSR)

LANGRSISSER

1 thích


340 quan tâm 1 trả lời
Tướng Vargas trong Langrisser nên dùng phụ ma loại nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 16/4/’20 u/kyson
2 bình chọn


3.2K quan tâm

Phụ ma (Enchant) là dạng bùa yểm dùng để tăng thuộc tính và kỹ năng cho trang bị. Đối với từng loại hero, bạn cần coi kỹ loại lính của nghề cuối mà bạn chọn của mình cho phù hợp.

Ví dụ: Dieharte chơi Kỵ binh thì có thể chọn Sóng dữ (Rough Sea) nhưng nếu chơi Sát thủ thì chọn phụ ma là Nắng gắt (Blazing Sun)

Các loại phụ ma và khả năng tương thích Tên phụ ma Thưởng Set 2 Thuởng Set 4 Thích hợp

Nắng gắt

(Blazing [...]

[playlist_playđọc tiếp]

đã đăng ngày 15/4/’20 u/rexx
1 thích


1.2K quan tâm

Khi bạn bước vào trận đấu với nhiều hero cùng một faction bạn có cơ hội nhân được buff hỗ trợ từ các hero cùng faction đó.

Faction buff hỗ trợ những gì?

Faction buff sẽ tăng các chỉ số cơ bản của các hero cùng faction trong trận đấu, đồng thời có hiệu ứng đặc biệt của hero buff.

Các chỉ số buff là:

  • +20% ATK (công)
  • +20% INT (trí lực)
  • +20% DEF (thủ)
  • +30% MDEF (ma thủ)

Hiệu ứng [...]

[playlist_playđọc tiếp]

đã đăng ngày 13/4/’20 u/dazzhie
1 thích


596 quan tâm 1 trả lời
Ledin thích hợp với nghề cuối là gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 13/4/’20 u/daichi
1 thích


330 quan tâm 1 trả lời
Mình nên chọn Royal Knight (Hiệp sĩ hoàng gia) hay Strike Master (Kỵ sĩ đột kích) ?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 9/4/’20 u/kasun
2 bình chọn


299 quan tâm 1 trả lời
Tướng này nên chơi theo nghề gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/gunwoo
1 thích


268 quan tâm 1 trả lời
Hero này nên build thế nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/jaxonlam
1 thích


331 quan tâm 2 trả lời
Muốn lên được lính thiên thần thì cần điều kiện gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/redsail
1 thích


279 quan tâm 1 trả lời
1 thích


740 quan tâm 1 trả lời
1 thích


532 quan tâm 1 trả lời
1 thích


298 quan tâm 2 trả lời
Build tướng nào như thế nào thì hay?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/alexluu
1 thích


174 quan tâm 1 trả lời
Gerold & Layla nên chơi theo nghề gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/jisub
1 thích


625 quan tâm 2 trả lời
Chơi tướng Landius nên đi theo nhánh nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/donnguyen
1 thích


556 quan tâm 1 trả lời
Những tướng nào dùng làm healer tốt?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/karlhuynh
1 thích


239 quan tâm 1 trả lời
Tướng này có dùng làm tank được không?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/jasper
1 thích


551 quan tâm 1 trả lời
Tướng Elwin nên build theo đường nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/anhtuan
1 thích


287 quan tâm 1 trả lời
Tướng này thích hợp chơi class gì?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/huykhanh
1 thích


399 quan tâm 1 trả lời
Tướng này nên chơi theo nhánh nào?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/dongnguyen
1 thích


778 quan tâm 1 trả lời
Những tướng nào hay có thể dùng làm tank?

[games bình luận/trả lời]
đã đăng ngày 8/4/’20 u/quocpham
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!