search
Đăng nhập

u/Golon

Ngày nhập bang: 2 tuần (từ ngày 28/7/’20)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của Golon

Điểm kinh nghiệm: 170 EXP (hạng #30)
Câu hỏi: 2
Trả lời: 0
Bình luận: 1
Đã thích : 0 đề tài thảo luận, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 3 thích, 0 k thích
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!