search
Đăng nhập

u/kagatetsuo

Ngày nhập bang: 4 tuần (từ ngày 14/7/’20)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của kagatetsuo

Điểm kinh nghiệm: 150 EXP (hạng #43)
Câu hỏi: 1
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 0 đề tài thảo luận, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 3 thích, 0 k thích
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!