search
Đăng nhập

u/leanhvu12340

Ngày nhập bang: 2 tháng (từ ngày 11/6/’20)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của leanhvu12340

Điểm kinh nghiệm: 180 EXP (hạng #21)
Câu hỏi: 2
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 0 đề tài thảo luận, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 4 thích, 0 k thích
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!