search
Đăng nhập

u/phonghq

Ngày nhập bang: 10 tháng (từ ngày 24/9/’19)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của phonghq

Điểm kinh nghiệm: 240 EXP (hạng #8)
Câu hỏi: 2
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 4 đề tài thảo luận, 0 trả lời
Đã đánh giá: 4 thích, 0 k thích
Đã nhận: 6 thích, 0 k thích
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!