search
Đăng nhập

u/reaper9

Ngày nhập bang: 1 năm (từ ngày 13/8/’19)
Chức vụ: Thành viên đã đăng ký

Hoạt động của reaper9

Điểm kinh nghiệm: 170 EXP (hạng #30)
Câu hỏi: 1
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 1 đề tài thảo luận, 0 trả lời
Đã đánh giá: 1 thích, 0 k thích
Đã nhận: 4 thích, 0 k thích
Các bạn newbie mới chơi quên chưa nhập code thì có thể vào #Chat Room nhé!